Alior Bank jako odpowiedzialny pracodawca

Alior Bank wyznacza ścieżkę, na której ESG nie jest jedynie częścią strategii biznesowej, lecz integralnym elementem kultury organizacyjnej

Firmy coraz częściej kształtują swoje strategie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (ESG). Jednym z elementów, który nabiera szczególnego znaczenia w tym kontekście jest odpowiedzialność społeczna. Oznacza ona nie tylko dbanie o pracowników, ale też tworzenie środowiska pracy sprzyjającego różnorodności, wzmacnianie zaangażowania zespołu oraz dążenie do zwiększenia produktywności poprzez innowacyjne i odpowiedzialne podejście do zarządzania.

Alior Bank wdraża rozwiązania z obszaru ESG skupiając się na dwóch istotnych obszarach – wewnętrznej strukturze organizacyjnej i relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Instytucja od wielu lat angażuje się m.in. w pomoc osobom w potrzebie czy dbanie o rozwój i zdrowie pracowników.

Centrum Pomocy Towarowa 25a

Po wybuchu wojny w Ukrainie, Alior Bank zorganizował wsparcie dla obywateli tego kraju, zarówno w zakresie oferty produktowej, jak i działań na przejściach granicznych czy w punktach pomocy.

Instytucja przekazała kilkanaście ze swoich nieruchomości w całej Polsce na cele pomocowe. W największym udostępnionym biurowcu, przy ul. Towarowej 25a w Warszawie, powstało Centrum Pomocy. Bank współprowadzi je m.in. z Caritas Polska, UNICEF i Miastem Stołecznym Warszawa.

Centrum Pomocy doceniane jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Przy Towarowej 25a gościli m.in. Linda Thomas-Greenfield – ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ, dr Rashed Mustafa Sarwar – szef UNICEF w Polsce, Agata Kornhauser-Duda – Pierwsza Dama RP, Olena Zelenska – Pierwsza Dama Ukrainy oraz Priyanka Chopra – jedna z największych gwiazd hinduskiego kina i Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

Centrum Pomocy Towarowa do dziś oferuje doradztwo psychologiczne, prawne i zawodowe, tłumacza języka ukraińskiego i migowego, czy pomoc rzeczową. Od marca 2022 r. wsparcie uzyskało tam ponad 40 tys. osób.

Raport Social Banking

W grudniu 2023 r. Alior Bank zaprezentował raport na temat social bankingu. Idea ta promuje transparentność oraz etyczne praktyki finansowe, a także uczestnictwo w kampaniach społecznych. Badanie zrealizowano we współpracy z Mastercard.

Wyniki raportu potwierdzają, że zdecydowana większość dorosłych Polaków aktywnie wspiera akcje charytatywne. Zarówno pomoc finansowa, jak i materialna cieszą się ogromnym uznaniem wśród respondentów, uzyskując ponad 80 proc. poparcia w obu przypadkach.

Badanie pozwoliło dostrzec istotną rolę, jaką odgrywają banki w kontekście wspierania działań charytatywnych. Blisko połowa ankietowanych przyznała, że ich angaż w pomoc byłby częstszy, gdyby istniała możliwość uczestnictwa w nich w sposób wygodny i zdalny, na przykład za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji.

W odpowiedzi na tę potrzebę, Alior Bank wraz z Mastercard udostępnił możliwość wymiany punktów zebranych w ramach programu Bezcenne Chwile na wsparcie finansowe jednej z pięciu zaangażowanych organizacji: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Pomoc Autyzm, Fundacji Synapsis, Fundacji Różowa Skrzyneczka oraz Instytutu Matki i Dziecka. Daje to każdemu użytkownikowi programu możliwość włączenia się w działania na rzecz obszarów społecznych, które są mu bliskie.

Projekt ONA

Raport na temat social bankingu zrealizowano w ramach inicjatywy rozwojowo-profilaktycznej Alior Banku ONA. Akcję zapoczątkował prezes zarządu, Grzegorz Olszewski, a realizują ją pracowniczki instytucji. Działania skierowane są do wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym, angażować się w tematy ważne społecznie, przełamywać stereotypy i reagować na potrzeby zmieniającego się świata.

Jednym z pierwszych kroków ku zapewnieniu komfortu pracowniczkom i klientkom Alior Banku, było umieszczenie skrzyneczek z artykułami higienicznymi dla kobiet w 164 oddziałach i wszystkich centralach korporacyjnych banku. Akcję zrealizowano dzięki współpracy z Fundacją Różowa Skrzyneczka.

W pięciu centralach banku pracownicy zorganizowali również zbiórki wyżej wspomnianych produktów, by następnie przekazać je do placówek oświatowych w różnych częściach Polski – w Niestachowie, w Lędzinach i w Samborcu. Zapewnienie dostępu do artykułów higienicznych w szkołach pomaga uczennicom czuć się bardziej komfortowo i zapobiega dyskryminacji ze względu na sytuację materialną.

W ramach projektu odbywają się także szkolenia i warsztaty z zakresu m.in. rozwoju osobistego, mindfulness oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

Alior Bank wyznacza ścieżkę, na której ESG nie jest jedynie częścią strategii biznesowej, lecz integralnym elementem kultury organizacyjnej. Każdy zatrudniony w tej instytucji może skorzystać z 16 godzin w ciągu roku na wolontariat w ramach pracy oraz jednego dnia wolnego na badania profilaktyczne.

Wspierając rozwój pracowników i zachęcając klientów do działań charytatywnych Alior Bank udowadnia, że społeczna odpowiedzialność to realny fundament zrównoważonego i kompleksowego rozwoju firmy.

Materiał partnera III Kongresu ESG- Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa