Akcja Trzeźwość na linii LHS

Spółka PKP LHS wprowadza wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy dopasowując się w ten sposób do współczesnych wymagań. W miesiącach listopad, grudzień 2014 roku Spółka przeprowadziła kontrole trzeźwości pracowników w jednostkach wykonawczych funkcjonujących wzdłuż linii LHS. Badaniu poddano 137 pracowników, u których nie wykryto zawartości alkoholu.

 

Celem kontroli była poprawa bezpieczeństwa pracy, a także bezpieczeństwa samych pracowników. Kontrole przeprowadzone zostały na różnych stanowiskach pracy w porze dziennej i nocnej m.in. maszyniści, dyżurni ruchu, odprawiacze pociągów, manewrowi, nastawniczy a także pracownicy biurowi. Badania odbyły się w Oddziale Zamość Bortatycze na stacjach: Hrubieszów LHS, Zamość Bortatycze LHS, Szczebrzeszyn LHS w tym w Terminalu Przeładunkowym LHS, Oddziale Wola Baranowska na stacjach Wola Baranowska LHS, Staszów LHS, Gołuchów LHS i mijankach Drozdów LHS, Zarzecze LHS oraz w Oddziale Sławków na stacjach Sędziszów LHS i Sławków LHS.

Przeprowadzone kontrole trzeźwości potwierdziły, że pracownicy Spółki odpowiedzialnie podchodzą do wykonywanych przez siebie obowiązków na stanowiskach pracy, a także mają świadomość zagrożeń wynikających z pracy pod wpływem alkoholu. Poprzez stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy wpływają nie tylko na jej jakość ale również na bezpieczeństwo swoje oraz innych.

Akcja Trzeźwość prowadzona będzie cyklicznie, towarzyszyć jej będzie również sprawdzanie dyscypliny pracy wśród pracowników PKP LHS.