9 mln dorosłych Polaków nie ma kontaktu z cyfrowym światem

W Polsce około 9 mln dorosłych wciąż osób nie ma kontaktu z cyfrowym światem, a jednolity rynek cyfrowy UE nie ruszy bez kompetentnych użytkowników, poinformował prezes Stowarzyszenia “Miasta w Internecie” Krzysztof Głomb.

“Stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego i rozwój infrastruktury to oczywiście niezbędne warunki do rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Ale to od konsumentów zależy ostateczny sukces. Bez nich rynek nie będzie funkcjonował. Zakupy przez internet, zaawansowane korzystanie z treści i usług dostępnych w sieci, edukacja online, czy dostęp do narzędzi zwiększających bezpieczeństwo np. zdrowotne seniorów wymagają posiadania podstawowych kompetencji cyfrowych. A przykładowo, w Polsce ok. 9 mln dorosłych wciąż osób nie ma kontaktu z cyfrowym światem. Duże grupy wykluczonych znajdziemy także w Portugalii, Grecji, Bułgarii czy Rumunii” – powiedziałGłomb, cytowany w komunikacie.

“Komisja Europejska szacuje, że stworzenie jednolitego rynku cyfrowego w Europie może przyczynić się do wypracowania 415 mld euro rocznie w gospodarce i stworzenia setek tysięcy miejsc pracy. Ogłoszona 6 maja przez KE strategia jednolitego rynku cyfrowego ma pomóc w znoszeniu barier w rozwoju tego rynku. Obecnie jedynie 15% Europejczyków dokonuje zakupów internetowych w innym państwie UE i tylko 7%. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną” – czytamy w komunikacie.

Stowarzyszenie “Miasta w Internecie” wspólnie z resortem administracji i cyfryzacji prowadzi ogólnopolski program edukacji cyfrowej dorosłych Polaków “Polska Cyfrowa Równych Szans”. Ponadto, obok kilkudziesięciu polskich organizacji, jest sygnatariuszem “Manifestu na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce”, który został zaprezentowany 14 maja podczas konferencji “Europejski rynek cyfrowy. Umiejętności, gospodarka, praca”.

Sygnatariusze manifestu – m.in.: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Spraw Publicznych, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – zwracają w nim uwagę na znaczenie kompetencji cyfrowych dla gospodarki i rozwoju społecznego Polski oraz wskazują na działania, jakie trzeba podjąć od zaraz, zaznaczono w komunikacie.

“W manifeście zaapelowano m.in. do rządu i samorządów o wypracowanie oraz realizację spójnej koncepcji rozwoju kompetencji cyfrowych, a także o wspieranie działań na rzecz promowania i nabywania umiejętności cyfrowych. Sygnatariusze apelują także do biznesu i przedsiębiorców o stałe podnoszenie kompetencji cyfrowych swoich pracowników bez względu na ich wiek oraz zakres obowiązków” – podsumowano w informacji.

Źródło: ISBnews