79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś, pierwszego sierpnia, obchodzimy 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie to w całym kraju upamiętnią symboliczne syreny, które zawyją punktualnie o 17, czyli w „Godzinę W”. W Warszawie oraz w innych zakątkach kraju, przy pomnikach i grobach Powstańców, wystawione zostały wojskowe asysty i posterunki honorowe.

Powstanie Warszawskie wybuchło we wtorek, 1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17:00 (określonej kryptonimem „W”, jak Wolność). Do walki z hitlerowcami stanęło około 50 tysięcy Powstańców. Początkowo zryw miał trwać przez kilka dni, jednak ostatecznie walki trwały przez nieco ponad dwa miesiące. Powstanie zostało zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Był to największy zryw ruchu oporu w okupowanej Europie.