67 tys. odbiorców pomocy w 24. edycji „Tak! Pomagam!”

W  24. edycji „Tak! Pomagam” z pomocy wolontariuszy skorzysta ponad 67 tys. beneficjentów. Wolontariusze zrealizują 31 projektów w różnych częściach Polski.

 

„Tak! Pomagam” to prowadzony od 2006 roku program wolontariatu pracowniczego Providenta, w którym wolontariusze – pracownicy i doradcy klienta, zgłaszają projekty wsparcia wybranych przez siebie organizacji. Na zrealizowanie projektów ze wszystkich przeprowadzonych do tej pory 23 edycji programu „Tak! Pomagam” Provident przeznaczył już blisko 2 mln złotych.

Do obecnej 24. edycji programu zgłoszono 66 projektów, z których 31 otrzyma granty. Projekty oceniała Rada Programowa składająca się z wybranych wolontariuszy Provident Polska, reprezentantów Centrum Wolontariatu i przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych.

– Braliśmy pod uwagę zaangażowanie pracowników i doradców, poświęcony przez nich czas, wkład pracy, liczbę osób biorących udział w projekcie oraz szanse na jego kontynuację w przyszłości. Jeden z projektów – czyszczenie terenu wokół rzeki i jej zarybienie – obejmie aż 60 000 beneficjentów! – mówi Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa w Provident Polska.  – Do tej edycji wolontariusze zgłosili bardzo dużą liczbę pomysłów. Ogromne zainteresowanie wolontariatem to także efekt przyznanego przez zarząd dnia wolnego na działania wolontariackie  – dodaje Agnieszka Krajnik.

W 24. edycji w projektach wolontariackich weźmie udział ponad 350 wolontariuszy, którzy przepracują blisko 900 godzin i swoimi działaniami wesprą 67 679 beneficjentów.

12 lat wolontariatu w Providencie

Projekty zgłaszane do „Tak! Pomagam” mają społeczny charakter i skupiają się wokół pomocy najbardziej potrzebującym: m.in. podopiecznym domów dziecka, przedszkolom, szkołom i klubom seniora, schroniskom dla zwierząt czy organizacjom wspierającym ochronę środowiska naturalnego. Pracownicy firmy, doradcy klienta, ich rodziny oraz sympatycy wolontariatu organizują wycieczki oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży, tworzą lub remontują sale rekreacyjno-sportowe, aktywizują seniorów, zaopatrują schroniska dla zwierząt w karmę i rzeczy niezbędne dla ich funkcjonowania.