6-godzinny dzień pracy – Raport Instytutu Humanites

6-godzinny dzień pracy, dodatkowe dni wolne dla rodziców i “piątki bez spotkań” to praktyki liderów rynku pracy w walce o talenty i zaangażowanie ludzi, które pokazują, że czas znaczy dziś więcej niż pieniądz. Jednocześnie zauważalny jest duży deficyt w zakresie rozwiązań dla ojców oraz seniorów. Takie wnioski płyną z Raportu Dobrych Praktyk Wellbeing 2020/2021 Instytutu Humanites.

Obecnie na rynku pracy walkę o talenty wygrywają ci pracodawcy, którzy traktują swoich pracowników podmiotowo. Jak mówi Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites, pandemia pokazała, że kluczową wartością, której poszukuje dziś człowiek jest poczucie sensu. Na tę potrzebę starają się odpowiedzieć liderzy rynku pracy, tworząc kompleksowe strategie wellbeing, które wspierają pracowników w łączeniu ich ról zawodowych i prywatnych oraz dbają o całe środowisko ich życia, poprzez inwestycję w rozwój wspólnot lokalnych. To szczególnie ważne w nowej rzeczywistości, w której praca hybrydowa i zdalna zostaną z nami jako trwałe rozwiązania nie tylko na czas pandemii.

W ciągu ostatniego półtora roku rynek pracy był polem bezprecedensowych zmian, która trwale zmieniły nasz styl pracy i interakcji społecznych. Przejście na tryb pracy zdalnej okazało się częściowo znaczącym ułatwieniem, uwalniając dla pracowników czas wcześniej poświęcany na dojazd do pracy. Jednocześnie ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich wiązało się ze znaczącymi kosztami emocjonalnymi, utrudnieniami w przekazywaniu wiedzy oraz budowaniu zaufania i poczucia przynależności do zespołu. Dla firm – zwłaszcza z branż innowacyjnych – które konkurują o najlepszych pracowników na globalnym rynku pracy zdalnej, te problemy to zaledwie czubek góry lodowej.

Każdy kryzys przynosi ze sobą nowe wyzwania, ale przede wszystkim uwydatnia te problemy, które już wcześniej były istotne, ale nie wydawały się bardzo pilne. Takim wyzwaniem dla polskich (i nie tylko polskich) pracodawców jest wsparcie ojców i osób opiekujących się osobami starszymi w rodzinie. Nieliczne polskie firmy prowadzą w ogóle ewidencję ojców uprawnionych do urlopów tacierzyńskich lub ojcowskich, a ich niski poziom wykorzystania pokazuje, że jest to problem systemowy.

Wyróżniającą się w tym zakresie firmą jest Johnson & Johnson, który wspiera nie tylko młode Mamy, ale również Ojców, oferując im dodatkowe 30 dni w pełni płatnego urlopu. Jest to jeden z elementów szeroko zakrojonej strategii wellbeing firmy Johnson & Johnson, która została laureatem Konkursu Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi 2020 – 2021 Instytutu Humanites. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród firm uczestniczących w tym konkursie, Instytut Humanites opublikował Raport Dobrych Praktyk Wellbeing stosowanych przez Pracodawców.

Można w nim znaleźć nowatorskie pomysły, które sprawdziły się u liderów działań CSR, przynosząc firmom nieraz zaskakujące korzyści, dzięki zwiększeniu zaangażowania pracowników i polepszeniu ich kondycji psychicznej. Wyróżnienie tych działań, które pokazują holistyczne spojrzenie na człowieka jako członka społeczności, który ma jedno życie w różnych rolach – pracownika, rodzica, sąsiada, przyjaciela – zgodnie z modelem „Wioski” Instytutu Humanites, podkreślającym przenikanie się obszarów pracy, rodziny, edukacji oraz kultury i mediów w rozwoju ekosystemu społecznego.

Świetnym przykładem takiego kompleksowego podejścia jest współpraca KGHM z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi poprzez m. in. wsparcie eksperckie samorządów, szeroki program warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży, rodziców, seniorów, organizację i wsparcie inicjatyw sportowych i kulturalnych, które jednoczących lokalną społeczność. Troszcząc się o rozwój lokalnej wspólnoty KGHM wspiera dobrostan pracownika nie tylko w godzinach pracy, ale we wszystkich aspektach jego życia.

Innym wyróżnionym działaniem CSR jest projekt Polpharma Emerytom skierowany do emerytowanych pracowników firmy, w ramach którego organizowane są wycieczki, imprezy kulturalne i spotkania międzypokoleniowe. Jest to szczególnie ważny projekt obecnie, kiedy wielu seniorów doświadcza samotności i wykluczenia, a co za tym idzie depresji.

Na wyjątkowo odważny krok zdecydował się Tradedoubler – laureat konkursu, w kategorii małych firm, z powodzeniem wprowadzając 6 – godzinny dzień pracy jako standard dla wszystkich swoich pracowników. Jak mówi jej przedstawiciel Łukasz Szymula: „W pędzącym świecie, z nadmierną ilością pracy mamy go coraz mniej czasu dla siebie, rodziny i przyjaciół, dlatego czas staje się dobrem istotnym. Coraz częściej ludzie przedkładają czas nad pieniądz.” Dlatego krótszy wymiar pracy jest znaczącą przewagą konkurencyjną firmy na rynku pracy, pozwalając na zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów oraz znacząco zwiększając zaangażowanie i satysfakcję zespołu.

Więcej inspirujących pomysłów na kompleksową politykę wellbeing można znaleźć w Raporcie Dobrych Praktyk Wellbeing Instytutu Humanites – think&do tanku systemowych działań na rzecz budowy kapitału społecznego i rozwoju Spójnego Przywództwa™.