5. edycja LGBT+ Diamonds Awards

Polska zajmuje coraz niższe miejsca w badaniach Rainbow Europe Map and Index, które oceniają poziom równouprawnienia osób LGBT+. Aby odwrócić tę tendencję, liczne organizacje pozarządowe, działacze/ki społeczni/e oraz firmy podejmują inicjatywy na rzecz budowania tolerancji, różnorodności i inkluzji. Takie przedsięwzięcia już od 5 lat wyróżniane są w konkursie LGBT+ Diamonds Awards, organizowanym przez NatWest Group w Polsce, do którego w tym roku dołączył ABSL. Od dziś można zgłosić swoich/je faworytów/ki w publicznych nominacjach.

Po raz trzeci z rzędu Polska znalazła się na końcu rankingu Rainbow Europe Map and Index, który szacuje stopień równouprawnienia osób LGBT+ w 49 krajach Europy. Zajęliśmy 43 miejsce ex aequo z Monako. Niższe wyniki otrzymało tylko 5 państw: Białoruś, Rosja, Armenia, Turcja i Azerbejdżan. Aż 43 proc. osób LGBT+ czuje się dyskryminowanych w swoim otoczeniu, wynika z badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Te dane wskazują, że przed nami jeszcze wiele pracy.

– Potrzebna jest zmiana społeczna, a my jesteśmy jej częścią. Różnorodność jest wartością nie tylko w biznesie, ale w każdym obszarze życia. Dostrzegamy, że w ciągu ostatnich lat w Polsce dużo mówi się o osobach LGBT+. Coraz więcej firm, NGO i działaczy_ek jest nominowanych w naszym konkursie. Rośnie też zainteresowanie polityką inkluzywności w środowisku zawodowym. To pokazuje, że akceptacja jest wynikiem zrozumienia oraz empatii w stosunku do innych – mówi Rafał Dembe kierujący pracowniczą siecią LGBT+ w NatWest Group w Polsce.

Konkurs LGBT+ Diamonds Awards organizowany jest od 2018 roku. Nagradzane są w nim osoby, firmy oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz budowy społeczeństwa, w którym każdy ma równe prawa. Wręczane statuetki są wyrazem wdzięczności za wprowadzanie zmian w lokalnych społecznościach, inkluzywne zarządzanie biznesem oraz odwagę w mówieniu o sytuacji osób LGBT+ w Polsce. W poprzednich edycjach nagrody przyznawane były tym firmom, które m.in. wprowadziły wewnętrzną komunikację włączającą czy utworzyły tęczowe sieci pracownicze, organizacjom społecznym, które współtworzyły marsze równości i osobom, które swoją odwagą inspirowały do działania na rzecz osób LGBT+.

Pierwszym etapem konkursu są publiczne nominacje, które wystartowały 18 lipca. Do 2 września na stronie www.lgbtdiamondsawards.pl każdy_a może zgłaszać swoich fawortytów_ki w ramach 6 kategorii:

  • Pracodawca/Pracodawczyni roku wspierający_a osoby LGBT+
  • Pracownicza sieć LGBT+ roku
  • Ambasador/Ambasadorka osób LGBT+
  • Inicjatywa roku wspierająca osoby LGBT+
  • Partnerstwo roku (organizacja pozarządowa)
  • Lokalna inicjatywa roku
– Spotkanie to początek, wspólne działanie to sukces. Tegoroczne motto LGBT+ Diamonds Awards w jasny sposób odnosi się do tego, że najlepsze efekty uzyskujemy działając razem. Mamy wspólny cel, promujemy wartości takie jak otwartość, tolerancja i szacunek dla różnorodności. NatWest Group w Polsce, ABSL, współpracujące firmy, tęczowe organizacje społeczne oraz aktywistów_ki zjednoczyła chęć nagradzania liderów_ek inkluzywnych zmian. Łączy nas idea, która pozwala na współpracę środowiska biznesowego ze społecznym, czego kulminacją jest właśnie finał LGBT+ Diamonds Awards – wyjaśnia Anna Berczyńska, Wiceprezes ds. Talentów, ABSL.

Inkluzywność w pracy i nie tylko

Wraz z większą widocznością osób LGBT+ rośnie dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Aż 43 proc. osób LGBT+ zadeklarowało, że czują się prześladowane w swoim otoczeniu, wynika z badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dobrostan i motywację pracowników_czek kształtują nie tylko benefity czy płaca, ale także odpowiednia kultura organizacyjna oraz równe, a przede wszystkim przyjazne środowisko pracy. W poprzednich edycjach LGBT+ Diamonds Awards za budowanie środowiska zawodowego sprzyjającego różnorodności nagrodzeni_one zostali_ły: Nielsen, Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy oraz IKEA Polska.

– Programy inkluzywne powinny być standardem, a nie wyróżnikiem na rynku pracy. Takie podejście stosujemy w NatWest Group w Polsce i staramy się promować je również poza firmą, także pokazując dobre praktyki w innych organizacjach w ramach konkursu LGBT+ Diamonds Awards – dodaje Rafał Dembe kierujący pracowniczą siecią LGBT+ w NatWest Group w Polsce.

Realizacja idei diversity & inclusion to zapewnienie każdemu_j pracownikowi_czce, bez względu na pochodzenie, wykształcenie, wyznawane wartości, tożsamość i orientację seksualną, takich samych szans na osiągnięcie sukcesu. W polityce różnorodności i inkluzji należy czerpać korzyści z różnic, pozwalać na realizację ambicji i planów każdej osobie, zakładając, że dojście do celu może być nietypowe.

– Naszym zadaniem jest edukacja, dzielenie się dobrymi praktykami i wskazywanie dlaczego i jak firmy, instytucje i pracownicy_zki, powinni_e dbać o realizację programów diversity & inclusion. Pamiętajmy, że kształtowanie różnorodnych, otwartych miejsc pracy to proces, który nie może być przeprowadzony w ciągu jednego dnia, a nawet roku. Wymaga wielu aktywności w różnych obszarach, zaangażowania oraz ciągłości działań – tłumaczy Anna Berczyńska, Wiceprezes ds. Talentów, ABSL.

 

Wraz z doświadczonymi w obszarze różnorodności firmami i organizacjami, stworzona została lista dobrych praktyk dla pracodawców_czyń wspierających osoby LGBT+. Znajdują się na niej takie, działania jak: regularne prowadzenie szkoleń w zakresie różnorodności, równego traktowania; posługiwanie się językiem inkluzywnym w miejscu pracy, w oficjalnej dokumentacji, prezentacjach; tworzenie i wspieranie sieci pracowniczych, również tzw. sieci tęczowych; regularna współpraca z organizacjami pozarządowymi np. poprzez odprowadzanie części zysku na rzecz wybranego NGO i wiele innych aktywności, które sprawiają, że każdy_a może czuć się dobrze i być sobą w pracy.

Przyznanie nagród LGBT+ Diamonds 2022 odbędzie się 26 października. Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku oraz na stronie konkursu. Inicjatorem wydarzenia jest NatWest Group w Polsce, brytyjska instytucja finansowa działająca na polskim rynku od 15 lat, którego zespół pracowników i pracowniczek stworzył jedną z większych sieci tęczowych w Polsce. W tym roku po raz pierwszy konkurs współorganizowany jest przez ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, który zrzesza przedstawicieli_ki firm z sektora nowoczesnych usług.