45 milionów dolarów na walkę z konsekwencjami pandemii koronawirusa

Na całym świecie przyspieszają działania mające na celu wsparcie różnych grup społecznych i zawodowych w procesie zwalczania wyzwań, jakie pojawiły się wraz z pandemią COVID-19. PepsiCo razem ze swoim ramieniem charytatywnym, Fundacją PepsiCo, ogłosiły wspólny plan pomocy o łącznej wartości ponad 45 milionów USD.

Pomoc trafi przede wszystkim do społeczności najbardziej dotkniętych niszczycielskim działaniem koronawirusa, obejmując w pierwszej kolejności finansowanie zakupów niezbędnych środków ochrony dla pracowników służby zdrowia, testów i monitorowania zakażeń. Dodatkowo, we współpracy z bankami żywności i innymi partnerami na całym świecie, PepsiCo zapewni finansowanie ponad 50 milionów pożywnych posiłków przeznaczonych dla osób z grup podwyższonego ryzyka. Dotychczasowe zaangażowanie firmy w Polsce wynosi 3,3 mln zł i obejmuje przede wszystkim produkty spożywcze i napoje dostarczane do polskich szpitali i innych placówek medycznych w ramach akcji #wzywamyposiłki oraz w ramach działań bezpośrednich.

PepsiCo wykorzystuje rozległą wiedzę i doświadczenie w obszarze logistyki towarów, angażując się we wspólne inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności posiłków dla uczniów zmuszonych do pozostania w domach. Szacuje się, że zamknięcie szkół na całym świecie związane z pandemią koronawirusa przyczyniło się do pozbawienia dużej części z 1,7 mld uczniów pozostających w domach dostępu do podstawowego posiłku w ciągu dnia.

– Ten bezprecedensowy kryzys wymaga zaangażowania dosłownie wszystkich. Podmioty gospodarcze mają w tym procesie bardzo ważną rolę do odegrania, polegającą na zapewnieniu najpotrzebniejszych produktów osobom najbardziej dotkniętym pandemią – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. – PepsiCo jest ekspertem w dziedzinie produkcji żywności, dlatego uważamy, że najlepiej w tym trudnym czasie będziemy w stanie udzielić wsparcia poszczególnym osobom i całym społecznościom, wykorzystując w tym celu naszą wiedzę i potencjał oraz pomoc oferowaną przez partnerów. W podejmowane przez nas wysiłki angażujemy wszystkie dostępne nam globalne zasoby, co przyczyni się do zapewnienia istotnej pomocy w ramach zjednoczonych wysiłków całego świata na rzecz walki z pandemią COVID-19 – dodał Ramon Laguarta.

PepsiCo przeznacza 45 milionów dolarów na działania pomocowe w reakcji na zagrożenia, jakie niesie pandemia COVID-19. Wsparcie trafi w pierwszej kolejności do społeczności najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu, a działania pomocowe PepsiCo obejmują przede wszystkim:

Wsparcie o wartości 7,7 mln USD na terenie Europy, gdzie poszczególne kraje znajdują się w stanie całkowitej blokady, a szpitale nie są w stanie zapewnić opieki wszystkim potrzebującym. Największe wsparcie zostanie udzielone krajom szczególnie dotkniętym pandemią, takim jak Francja, Włochy i Hiszpania, zapewniając zwiększenie potencjału miejscowych systemów opieki zdrowotnej i pomocy humanitarnej. PepsiCo finansuje dostawy produktów i towarów pierwszej potrzeby, w tym posiłków, środków ochrony indywidualnej i transportu chorych. Środki finansowe są także przeznaczane na wsparcie najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych i dzieci, z których wiele przebywa w zamknięciu i izolacji.
W Polsce PepsiCo przeznacza 3,3 mln zł na walkę z pandemią koronawirusa.

– PepsiCo dołącza do grona firm wspierających walkę z koronawirusem w Polsce. W pierwszej kolejności przekazujemy nasze produkty, które trafiają do szpitali w całym kraju w ramach akcji #wzywamyposiłki oraz bezpośrednio do wskazanych placówek medycznych. Wspieramy też gastronomię – współpracującym z nami lokalom przekazujemy 400 tys. butelek Pepsi, które restauratorzy wydają gratis wraz z zamówieniami konsumentów realizowanymi na wynos – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. – W ten sposób chcemy pokazać naszą solidarność i odpowiedzialność społeczną, które stanowią trzon działalności PepsiCo. Chcemy wyrazić nasze uznanie dla heroicznej postawy personelu medycznego, który w tych niespokojnych czasach dba o nasze zdrowie i życie. Dziękuję także naszym pracownikom z zakładów produkcyjnych, centrów dystrybucyjnych oraz sprzedaży za ich ciężką pracę i zaangażowanie. To dzięki nim jesteśmy w stanie kontynuować produkcję i dostawy naszych produktów – dodał Jaszczyk.

Wsparcie o wartości 15,8 miliona USD przeznaczone na działania w Ameryce Północnej, gdzie dotychczas odnotowano największą liczbę przypadków zakażeń koronawirusem na świecie. Wysiłki PepsiCo koncentrują się przede wszystkim na zwiększeniu dostępu do żywności dla uczniów zmuszonych do pozostania w domach – 22 miliony z nich codziennie otrzymuje bezpłatne lub niedrogie posiłki w ramach programu National School Lunch. Firma finansuje również zakupy środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia w USA, inwestując przede wszystkim w zakup testów na obecność koronawirusa i monitorowanie zakażeń; dodatkowo firma zapewnia wsparcie finansowe dla pracowników sektora gastronomicznego w USA, którzy utracili swoje źródła dochodu.

Wsparcie o wartości 6,5 mln USD w krajach Ameryki Łacińskiej, którego głównym celem jest przygotowanie do oczekiwanego wzrostu negatywnych skutków pandemii. Działania obejmować będą przede wszystkim zwiększanie możliwości operacyjnych lokalnych banków żywności. Wsparcie banków żywności przez PepsiCo umożliwi uzupełnienie zapasów artykułów spożywczych pierwszej potrzeby, zapewnienie posiłków oraz transport i szkolenie personelu banków żywności w zakresie metod ograniczania zakażeń koronawirusem. W ramach współpracy charytatywnej z lokalnymi organizacjami PepsiCo zapewni miliony posiłków uczniom i ich rodzinom pozostającym w domach.

Wsparcie o wartości 7,2 mln USD w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej, gdzie niezbędne jest podejmowanie wyjątkowych działań z uwagi na dynamicznie rosnącą populację i zróżnicowane charaktery lokalnych gospodarek. We współpracy z wiodącymi organizacjami pozarządowymi, wspierając lokalne inicjatywy pomocowe, PepsiCo podejmuje starania zwiększenia skali dystrybucji żywności wśród najbardziej potrzebujących grup społecznych.

Wsparcie o wartości 3,3 miliona dolarów na terenie Azji, Pacyfiku, Australii, Nowej Zelandii i w Chinach, które borykają się z niszczycielskimi skutkami pandemii dłużej niż jakakolwiek inna część świata. PepsiCo była jedną z pierwszych firm, która na wczesnym etapie kryzysu udzieliła wsparcia finansowego na zakup środków ochrony dla pracowników służby zdrowia w Chinach i Korei Południowej. Dodatkowo, PepsiCo podejmuje starania mające na celu złagodzenie skutków głodu wśród najbardziej narażonych na to zagrożenie grup społecznych na Filipinach, w Tajlandii, Wietnamie i w Australii. Dystrybucja posiłków odbywać się będzie w szczególności na terenach wiejskich.

PepsiCo nawiązuje ponadto współpracę z partnerami z całego świata, aby móc wypracowywać i wdrażać rozwiązania na dużą skalę. W nadchodzących dniach i tygodniach PepsiCo ogłosi kolejne programy wsparcia zmierzające do zaspokajania potrzeb ponadlokalnych z uwagi na stale rozprzestrzeniający się zasięg pandemii i związane z tym rosnące potrzeby.

Z uwagi na gotowość niesienia pomocy lokalnym społecznościom przez pracowników PepsiCo na całym świecie, w okresie kolejnych czterech tygodni Fundacja PepsiCo podwoi wartość każdej wpłaty dokonanej przez pracowników na rzecz konkretnych organizacji charytatywnych walczących ze skutkami pandemii. Maksymalna wartość wsparcia dla wybranych przez pracowników organizacji wyniesie 2 miliony USD.

Oprócz działań realizowanych bezpośrednio przez PepsiCo, firma ściśle współpracuje z innymi podmiotami z branży, dostawcami, klientami i innymi wiodącymi fundacjami. Celem tej współpracy jest określanie i wdrażanie istotnych programów pomocy, które pomogą poszerzyć i utrzymać dostęp do niezbędnych produktów żywnościowych dla rodzin dotkniętych skutkami pandemii.

Źródło: PepsiCo