20 rocznica pierwszego w świecie wszczepienia implantu słuchowego pacjentowi z tzw. częściową głuchotą i wizyta Ministra Edukacji i Nauki w Światowym Centrum Słuchu

Fot. Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

7 lipca 2022 r. odbyła się wizyta Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Prezentujemy wywiad którego udzielił nam prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor Centrum, filmową relację ze zdarzenia oraz przybliżamy 20-tą rocznicę przeprowadzenia pierwszej w świecie operacji częściowej głuchoty z zastosowaniem implantu ślimakowego.

Podczas spotkania Minister Czarnek zapoznał się z realizowanymi w Centrum programami leczenia głuchoty, a także z historią placówki i jej zespołu, który w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia wszczepienia pierwszego w Polsce implantu osobie niesłyszącej oraz 20-tej rocznicy przeprowadzenia pierwszej w świecie operacji leczenia częściowej głuchoty – operacji wykonanych przez prof. Henryka Skarżyskiego, Dyrektora Centrum.

Podczas wizyty Minister wręczył prof. Henrykowi Skarżyńskiemu Dyplom Uznania Ministra Edukacji i Nauki „za zasługi w rozwoju polskiej i światowej otochirurgii, a także z okazji 30. rocznicy przeprowadzenia pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej oraz 20. rocznicy pierwszej na świecie operacji wszczepienia implantu ślimakowego w przypadku częściowej głuchoty”.

Zwieńczeniem wizyty był udział Ministra w uroczystym podpisaniu przez JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Ryszarda Czekalskiego i prof. Henryka Skarżyńskiego listu intencyjnego o współpracy, która obejmować będzie m. in. realizację wspólnych badań naukowych, zadań dydaktycznych, różnych form kształcenia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i różnych technik badawczych dla dobra studentów, doktorantów, pracowników, pacjentów. Porozumienie obejmuje także współpracę przy organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów, praktyk studenckich, a także przy szeroko rozumianych publikacjach w wydawnictwach i internecie.

12 lipca 2022 r minęła 20-ta rocznica przeprowadzenia pierwszej w świecie operacji częściowej głuchoty z zastosowaniem implantu ślimakowego. Było to przełomowe wydarzenie w nauce i medycynie, które stworzyło szanse dziesiątkom milionów osób z takimi wrodzonymi lub nabytymi schorzeniami słuchu na całym świecie.

Częściowa głuchota oznacza, że pacjent nie jest całkowicie głuchy, ale rozumienie mowy ludzkiej bez obserwowania twarzy osoby mówiącej może osiągnąć na poziomie kilku lub maksymalnie kilkunastu procent. Największym wyzwaniem programu leczenia częściowej głuchoty było opracowanie przez prof. Henryka Skarżyńskiego takiej procedury chirurgicznej, która pozwala zachować ten resztkowy przedoperacyjny słuch i uzupełnić go dzięki odpowiednio wszczepionemu implantowi wraz z dobraną specjalną elektrodą. Jedna z najczęściej stosowanych w świecie elektrod implantu została zaprojektowana przez prof. Henryka Skarżyńskiego.

Pierwsza i kolejne operacje, których najwięcej w świecie wykonał prof. H. Skarżyński zapoczątkowały nową erę w otochirurgii. Zmieniło to obowiązujące w nauce kanony teorii słyszenia oraz dało szansę na skuteczne leczenie ogromnej grupie pacjentów, zwłaszcza w wieku senioralnym, którzy uniknęli izolacji i wycofania społecznego, utraty pracy w wielu zawodach a nawet umożliwiło uzdolnionym muzycznie na kontynuację pasji artystycznych, w tym gry na różnych instrumentach czy komponowania muzyki. W obecnym przeglądzie międzynarodowej literatury nazwisko prof. Henryka Skarżyńskiego jest cytowane na pierwszym miejscu dla hasła: partial deafness [częściowa głuchota]

Źródło: Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach/RaportCSR.pl