16. edycja półrocznika „Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR”

Z „Rzeczpospolitą” ukazała się 16. edycja półrocznika „Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR”. Temat edycji to: innowacyjność, różnorodność i transparentność.

W publikacji między innymi:
– Inspirująca rozmowa z dr Shirin Ebadi, prawniczką, laureatką Nagrody Nobla, która od lat walczy o prawa kobiet.
– Wywiad z Kevinem Ashtonem, twórcą koncepcji Internetu Rzeczy, o tym, jak rozwój technologii wpłynie na nasze życie i pracę.
– Rozmowa z wicepremierem Mateuszem Morawieckim o moralności, etyce i planach na wspieranie CSR.
– Najważniejsze wydarzenia odpowiedzialnego biznesu i filantropii w Polsce.
– Przewodnik po raportowaniu społecznym: „10 kroków do odpowiedzialnego raportowania”.

Ponadto najświeższe fakty o implementacji nowej dyrektywy dotyczącej ujawniania danych niefinansowych przedstawia wiceminister finansów Wiesław Janczyk.

O tym, czym jest innowacja naszych czasów i jakie myślenie stoi za liderami, którzy potrafią ją wypracować, pisze Vincent Stanley, współtwórca sukcesu Patagonii.

R. Paul Herman, autorytet odpowiedzialnego inwestowania, dzieli się z polskimi czytelnikami miernikami, dzięki którym łatwiej dostrzec zagrożenia dla firm w dzisiejszym, bardziej wymagającym świecie.

Zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Sylwia Spurek i dyrektor zarządzająca EQUINET Anne Gaspard zgłębiają tematykę równouprawnienia kobiet na rynku pracy, zaś Piotr Pawłowski, prezes fundacji Integracja, tłumaczy korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

„Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR” ukazuje się już od blisko 8 lat jako eksperckie wydawnictwo przedstawiające tematykę odpowiedzialności biznesu i zaangażowania społecznego. Jest to najszerzej dystrybuowana publikacja holistycznie traktująca o odpowiedzialnym biznesie w Polsce.

Patronami medialnymi Kompendium CSR są: RadioZet, Bankier.pl i PRoto.pl.

Publikacja „Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR” ukazała się 24 czerwca z „Rzeczpospolitą”, a także pod adresem: kompendiumcsr.pl. Numer pozostaje aktualny do grudnia, kiedy to ukaże się 17. edycja.

Więcej: http://www.csrkompendium.pl/najnowsza-edycja/16-wydanie-kompendium-csr-z-rzeczpospolita