15. Raport zrównoważonego rozwoju grupy Ferrero

Grupa Ferrero poinformowała dziś o najnowszych postępach na drodze do zrównoważonego rozwoju, publikując swój 15. Raport zrównoważonego rozwoju. prezentuje istotny progres firmy osiągnięty dzięki wzmożonym wysiłkom zmierzającym do realizacji wyznaczonych celów.

Kierując się wieloletnim zobowiązaniem Grupy Ferrero do wywierania pozytywnego wpływu w całym łańcuchu wartości, raport pokazuje znaczne postępy w kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju: Ochrona środowiska, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, promowanie odpowiedzialnej konsumpcji i wzmacnianie roli i pozycji ludzi.

Strategiczny zrównoważony rozwój

– Grupa Ferrero jest świadoma kluczowej roli, jaką firma odgrywa w ochronie przyrody dla przyszłych pokoleń. Poprzez konkretne działania dowiedliśmy, że zrównoważony rozwój jest wpisany w długoterminową strategię Ferrero. Wszystkie cztery filary naszego zrównoważonego rozwoju są podstawą każdej podejmowanej przez nas decyzji strategicznej – powiedział Giovanni Ferrero, CEO Grupy Ferrero.

– W miarę jak Ferrero rozwija się i dywersyfikuje swoje portfolio, będziemy kontynuować nasze długoterminowe partnerstwa, w szczególności te ukierunkowane na społeczności, w których działamy i gdzie pozyskujemy nasze surowce. Wierzymy w znaczenie partnerstwa w osiąganiu oczekiwanych postępów, realizacji agendy społecznej i środowiskowej naszego sektora, a wreszcie w tworzeniu wartości społecznej – stwierdził Giovanni Ferrero, Executive Chairman Grupy Ferrero.

Przejrzysty łańcuch dostaw

Najnowszy Raport zrównoważonego rozwoju za rok finansowy 2022/23 wyraźnie pokazuje, że Ferrero nadal koncentruje się na działaniach na rzecz zwiększania przejrzystości w całym łańcuchu dostaw podstawowych składników, zgodnie ze swoim odpowiedzialnym podejściem do pozyskiwania surowców.

W swoim łańcuchu dostaw orzechów laskowych Ferrero osiągnęło obecnie 90% identyfikowalność surowca. Jest to znaczny wzrost, w porównaniu do 79% osiągniętych w poprzednim roku 2021/22, uzyskany dzięki ciągłej współpracy z plantatorami, dostawcami, instytucjami, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi w celu promowania i udostępniania wiedzy o zrównoważonych praktykach rolniczych.

Przeciwdziałanie wylesianiu

We współpracy z partnerami w terenie Ferrero pomogło również przeciwdziałać złożonym wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw, takim jak wylesianie na obszarach, z których pozyskuje składniki produkcyjne. Przykładem jest wykorzystywanie mapowania satelitarnego do zwiększenia identyfikowalności kakao do poziomu plantacji do 93% w roku 2022/23.  Oprócz intensywnego wykorzystywania najnowocześniejszych technologii Ferrero od wielu lat jest członkiem organizacji World Cocoa Foundation (WCF) i International Cocoa Initiative (ICI).

Współpraca w dobrych sprawach

Ta współpraca odegrała również kluczową rolę w przyspieszeniu postępów w zwalczaniu przyczyn pracy dzieci i pracy przymusowej. Ferrero kontynuuje współpracę z organizacją Save The Children. Dzięki współpracy z 65 społecznościami w regionie Haut-Sassandra na Wybrzeżu Kości Słoniowej, jednym z głównych krajów pozyskiwania kakao, udało się dotrzeć do ponad 18 000 osób. Ferrero współpracuje również z organizacją Earthworm i Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), odpowiednio, w łańcuchu dostaw oleju palmowego i w łańcuchu dostaw orzechów laskowych, aby wspierać odpowiedzialne praktyki pracy.

Recykling, woda, oświata

W raporcie Grupy Ferrero na temat postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju informujemy również o innych ważnych osiągnięciach, w tym między innymi o tym, że:

  • Obecnie 90,7% opakowań Ferrero jest zaprojektowanych tak, aby nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania – jest to wzrost z 88,5% w 2021/22.
  • Udało nam się zmniejszyć o 20% zużycie wody w zakładach Ferrero dzięki inicjatywom mającym na celu redukcję zużycia i ponowne wykorzystanie wody w stosunku do roku bazowego 2017/18 (9,6% w porównaniu do roku 2021/2022).
  • W wydarzeniach i działaniach realizowanych w ramach projektu Kinder Joy of moving wzięło udział ponad 60 milionów dzieci od momentu jego zainicjowania w 2005 r. (3,4 miliony dzieci w samym tylko roku szkolnym 22/23).

Więcej informacji na temat najnowszego Raportu zrównoważonego rozwoju Ferrero można znaleźć tutaj: https://www.ferrerosustainability.com/int/pl/sustainability-reports

Źródło: Grupa Ferrero

Przeczytaj też: https://raportcsr.pl/ferrero-zorientowana-na-roznorodnosc-po-raz-kolejny-na-liscie-diversity-in-check/