12. edycja Programu Grantów Lokalnych Banku BNP Paribas

Bank BNP Paribas w kolejnej edycji swojego programu przyznał granty na działania społeczne 60 lokalnym organizacjom pozarządowym w całej Polsce. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 300 000 zł. Projekty, z których każdy otrzymał 5 000 zł wsparcia, zostały wybrane spośród aż 113 wniosków zgłoszonych przez pracowników banku.

Jako bank zmieniającego się świata chcemy aktywnie przyczyniać się do poprawy życia lokalnych społeczności, w których na co dzień działamy. Program Grantów Lokalnych daje naszym pracownikom możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektów najlepiej odpowiadających na miejscowe potrzeby. Tak duża liczba wniosków utwierdza nas w przekonaniu, że jest to skuteczna i potrzebna pomoc – mówi Maria Krawczyńska, Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów w Banku BNP Paribas.

Aby jak najlepiej reagować na bieżące wyzwania, Bank BNP Paribas dostosowuje szczegółowe cele poszczególnych edycji programu. W tym roku są to: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup wrażliwych, w szczególności dzieci z trudnych środowisk, osób starszych i z niepełnosprawnościami, wsparcie i integracja osób uchodźczych, ochrona środowiska naturalnego i promowanie eko postaw, promocja profilaktyki zdrowia, promocja przedsiębiorczości i wzmacnianie roli kobiet.

Program Grantów Lokalnych to inicjatywa realizowana przez bank od 2011 roku. Jej celem jest wspieranie działalności społecznej prowadzonej lokalnie przez małe organizacje pozarządowe oraz wzmacnianie aktywności obywatelskiej w lokalnych społecznościach. Relacje zapoczątkowane w ramach programu często przeradzają się w długofalową współpracę. Od początku programu na realizację działań społecznych Bank BNP Paribas przekazał w sumie 2,9 mln zł, przyznając 880 grantów.