100 lat organizacji społecznych w Polsce

„100 lat organizacji społecznych w Polsce” to prezentacja internetowa mająca na celu popularyzację wiedzy i uświadomienie społeczeństwa polskiego o roli, jaką odgrywały organizacje społeczne w kształtowaniu polskiej państwowości – od czasu zaborów, gdy wbrew zakazowi władz zaborczych zaczęły powstawać pierwsze towarzystwa, po okres III Rzeczypospolitej, gdy uzyskały status organizacji pożytku publicznego.

 

Portal prezentujący “100 lat organizacji społecznych w Polsce” prowadzi Fundacja Ośrodka KARTA. Portal powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Poprzez materiał źródłowy – głosy członków organizacji, fotografie ilustrujące ich działalność – pokazana została nie tylko rola, jaką po odzyskaniu przez kraj niepodległości organizacje odegrały w odbudowie II Rzeczypospolitej, ale też działania podejmowane w konspiracji pod okupacją niemiecką i sowiecką. W okresie Peerelu większość z tych, które miały przyzwolenie władz komunistycznych na działalność, funkcjonowała pod dyktando partii, a do rozwoju III sektora w III Rzeczypospolitej przyczyniły się ruchy wolnościowe z lat 70. i 80.

W roku 2018 Polska świętuje 100 lat odzyskania niepodległości, a wraz z nią 100 lat istnienia obchodzą niektóre z organizacji – Związek Artystów Scen Polskich czy Związek Harcerstwa Polskiego, na początku przyszłego roku 100 lat obchodzić będzie Polski Czerwony Krzyż.

Więcej: http://100latorganizacji.archiwa.org/