Studenci na start: konkurs VERBA VERITATIS

Rusza XIV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

Kto może wziąć udział?

Do udziału zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 10.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

  • etyka biznesu,
  • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • ład korporacyjny,
  • innowacyjność społeczna w gospodarce,
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@kpf.pl i powinno ono zawierać:

  • – wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.kpf.pl)
  • – skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy,
  • – egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl.

Partnerzy i Patroni konkursu VERBA VERITATIS:

Partner Strategiczny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.; Partner Główny: BEST S.A.; Patronat honorowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Patronat medialny: BlizejBiznesu.pl, Loan-Magazine.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, Biznes (nie)etyczny, RaportCSR.pl.

Konkurs jako jeden z trzech projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowanych w 2018 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, został zaprezentowany w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 16 lat, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.