Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju edukuje nt. CSR

dłoń zaznaczająca listę

Grupa robocza ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przygotowuje cykl warsztatów dla firm z sektora MŚP na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Na potrzeby opracowania programu warsztatów przygotowana została ankieta dla kadry zarządzającej.

Zadaniem grupy roboczej ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR jest:

  • Wypracowanie scenariusza warsztatów poświęconych wzajemnym relacjom pomiędzy innowacjami, praktykami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i wyzwaniami zrównoważonego rozwoju.
  • Pilotaż i organizacja warsztatów w regionach.
  • Współpraca z przedsiębiorcami typu start-up wdrażającymi innowacyjne rozwiązania inspirowane potrzebami zrównoważonego rozwoju.

Tematem warsztatów będzie „wykorzystanie innowacji dla zmiany w podejściu do rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o zasady odpowiedzialności i dialogu z interesariuszami”.

Organizator zachęca do wypełnienia ankiety potrzeb edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, która ma mu pomóc w opracowaniu odpowiedniego programu warsztatów. Pytania skierowane są do kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za strategiczne decyzje związane z rozwojem firmy. Ankieta dostępna jest do 31 maja 2019 roku, ma charakter poufny, a zebrane w niej odpowiedzi posłużą jedynie do przygotowania scenariusza spotkań edukacyjnych.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

https://odpowiedzialnosc.webankieta.pl/