Jak funkcjonuje Krajowy System Poboru Opłat?

logo Instytutu Staszica

Z początkiem listopada 2018 r. nastąpiła poważna zmiana w funkcjonowaniu Krajowego Systemu Poboru Opłat. Miejsce prywatnego, wyłanianego przez państwo w przetargu operatora zajął Generalny Inspektorat Transportu Drogowego. Argumentowano, że dzięki temu system, przy mniejszych kosztach utrzymania, będzie generował większe dochody. Po pół roku funkcjonowania tych rozwiązań warto dokonać wstępnego podsumowania.

Instytut Staszica od kilku lat monitoruje sytuację związaną z KSPO. Ogłaszał analizy dotyczące planów modyfikacji przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu i przyglądał się procesowi zmian, zapowiedzianych przez rząd jesienią 2018 r. W swoich opracowaniach – dostępnych na stronie internetowej instytustaszica.org – wskazywał na szanse i zagrożenia, związane z zaplanowaną (i finalnie zrealizowaną) rewolucją.

Rezygnacja z modelu, w którym państwowym systemem zarządza wyłoniony w transparentnym postępowaniu prywatny operator uzasadniona była dwoma głównymi argumentami. Po pierwsze, dzięki powierzeniu zarządzania systemem instytucji państwowej miały zostać ograniczone koszty funkcjonowania systemu. Po drugie, miało to zagwarantować państwu pełną kontrolę nad KSPO i umożliwić bieżące korzystanie z niego policji i innych służb.

Eksperci Instytutu Staszica na podstawie dostępnych danych sprawdzą, na ile te zamierzenia udało się zrealizować. Wskażą również, czy do osiągnięcia założonych celów konieczna była tak głęboka zmiana prawa. Polski system zostanie pokazany na tle rozwiązań funkcjonujących w innych europejskich państwach.

Raport będzie ogłoszony w maju br. podczas specjalnej konferencji prasowej. Zostanie udostępniony na stronie Instytutu Staszica oraz wydany drukiem.

Źródło: http://instytutstaszica.org/2019/04/08/nowy-raport-is-juz-wkrotce-jak-funkcjonuje-krajowy-system-poboru-oplat/