Znamy laureatów pilotażowej edycji Dotacji Fundacji DKMS

Closeup shot of two unrecognizable people holding hands in comfort

Aż 18 organizacji działających na rzecz pacjentów hematoonkologicznych oraz ich najbliższych, 18 zgłoszonych inicjatyw, a w efekcie 6 wybranych projektów – tak w skrócie można podsumować pilotażową edycję inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS. Jury wybrało projekty, które otrzymają wsparcie finansowe na łączną kwotę 297.789,41 zł.

 

Z końcem sierpnia odbyły się obrady Jury inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS. W składzie Jury zasiedli: prof. dr hab. Marzena Samardakiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego; dr Monika Kornacka, Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii na Uniwersytecie SWPS; Andrzej Dziedzic, pacjent po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych, Ewa Visan, Kierownik Działu Fundraisingu, PR i Programu Pacjenckiego Fundacji DKMS oraz Magdalena Przysłupska, Rzecznik Prasowy Fundacji DKMS.

W efekcie obrad wybranych zostało 6 projektów z obszaru wsparcia psychologicznego dla pacjentów cierpiących na nowotwory oraz choroby układu krwiotwórczego, a także ich najbliższych. Przedstawiamy listę laureatów i ich projekty:

  • Fundacja W związku z rakiem – wdrożenie w wybranych ośrodkach leczenia pacjentów hematoonkologicznych programu coaching cancer;
  • Fundacja Anny Wierskiej „Dar szpiku” – cykl warsztatów dla wolontariuszy Fundacji oraz pacjentów i ich bliskich, a także spotkania w szkołach oraz dyżur psychoonkologa;
  • Fundacja “Pomóż Im” na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci – warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek z Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku, a także dyżur psychologa dla dzieci i ich opiekunów;
  • Fundacja Gajusz – projekt zakładający szereg działań terapeutyczno-aktywizujących dla pacjentów w szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na oddziałach pediatrii, onkologii, a także hematoonkologii dla dzieci i młodzieży;
  • Fundacja Pokonaj Chłoniaka – cykl webinariów prowadzonych interdyscyplinarnie przez psychoonkologów i psychiatrów dla pacjentów oraz ich rodzin;
  • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie – projekt stworzenia „Niezbędnika adaptacyjnego”, którego celem jest pomoc w adaptacji diagnozy nowotworowej oraz hospitalizacji małych pacjentów.
– Ogromnie cieszy nas możliwość pomocy organizacjom z całej Polski i przekazania dotacji dla projektów z zakresu psychoonkologii, które mają duże oddziaływanie społeczne. Nie tylko optymalnie i realnie pomagają potrzebującym, ale również poprzez edukację personelu medycznego oraz psychologów przyniosą długoterminowe rezultaty – prof. dr hab. Marzena Samardakiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Wybrane projekty wymagają dofinansowania w kwocie niecałych 300.000 zł, podczas gdy Fundacja DKMS przeznaczyła na pilotażową edycję Dotacji Fundacji DKMS 350.000 zł. Decyzją Jury pozostała kwota w wysokości 52.210,59 zł zostanie przeniesiona na kolejną edycję Dotacji.

Ważny dla nas był nie tylko pomysł i możliwość dotarcia do chorych, ich najbliższych czy personelu medycznego. Jury oceniało także założenia budżetowe oraz możliwości kadrowe NGO’sów, aby zgłoszony pomysł mógł ostatecznie zostać zrealizowany w zakładanym kształcie – wyjaśnia Ewa Nawrot, koordynator ds. współpracy z organizacjami pacjentów Fundacji DKMS. Wróciliśmy z uzasadnieniem decyzji Jury do każdej organizacji, która zgłosiła się do naszej inicjatywy, aby przekazać im szczegółowe informacje, co warto dopracować we wniosku, jakie były wątpliwości i pytania do projektu, a także zaprosić do wzięcia udziału w kolejnej edycji Dotacji z poprawionym lub innym wnioskiem – dodaje Nawrot.

Dotacja Fundacji DKMS, będąca elementem Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, skierowana jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz pacjentów walczących z nowotworami i chorobami układu krwiotwórczego: stowarzyszeń, fundacji, instytucji pożytku publicznego. W tym roku środki są przyznawane na inicjatywy i projekty obejmujące wsparcie psychologiczne dla pacjentów hematologicznych i ich bliskich.

Więcej: www.dkms.pl/dotacja-fundacji-dkms