Wspólne wartości, by tworzyć wartość

Już po raz 7. Grupa Ferrero International zaprezentowała Raport „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. Grupa, oprócz aktywności w obszarze CSR, przedstawia w nim informacje związane z działalnością rynkową. Wyznacza też cele, które planuje osiągnąć do 2030 r. Warto zauważyć, że wzrost zaangażowania w działalność CSR jest proporcjonalny do wysokiej pozycji Grupy Ferrero na światowym rynku, w tym także Polski.
Raport CSR Grupy Ferrero poddano audytowi firmy Deloitte & Touche. Dokument został sporządzony zgodnie z GRI G4 Content Index. Uwzględniono w nim „10 Zasad” United Nations Global Compact, będącego inicjatywą ONZ. Raport CSR „Wspólne wartości, by tworzyć wartość” został przedstawiony w Ambasadzie Republiki Włoch w Warszawie.

– Trwałe wartości, pasja i zaangażowanie od zawsze będące drogowskazem dla wszystkich pracowników Grupy Ferrero, w połączeniu z niezmiennym i stale potwierdzanym zaufaniem, jakim darzą nas nasi konsumenci, pozwoliło na zakończenie roku obrotowego 2014/2015 kolejnym sukcesem – mówi Giovanni Ferrero, Chief Executive Oficer Ferrero International. Dowodzi tego poziom skonsolidowanych obrotów, który jest wyższy o 13,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W trudnej sytuacji międzynarodowej Grupa nadal uzyskuje świetne wyniki sprzedaży m.in. w Azji, na Bliskim Wschodzie czy w krajach Ameryki Północnej. – Także na rynkach europejskich, takich jak Polska, Wielka Brytania i Niemcy, osiągnęliśmy doskonałe rezultaty – dodaje Giovanni Ferrero.

Polskie ogniwo sukcesu Grupy
Grupa jest obecna w 53 krajach na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Zatrudnia blisko 41 tys. pracowników, reprezentujących przeszło 100 narodowości, w 22 zakładach produkcyjnych, 8 zakładach przetwórczych i 6 gospodarstwach rolnych. Produkty Grupy są sprzedawane w ponad 170 krajach całego świata. Swój udział, w silnej pozycji Grupy, ma również Polska. W 1992 r. w miejscowości Belsk Duży na Mazowszu powstał zakład produkcyjny, który dziś zatrudnia już blisko 1500 osób i jest jednym z najważniejszym ogniw w całym łańcuchu dostaw na rynki Europy i świata.
W 2015 r. Grupa sukcesywnie realizowała kolejne inwestycje, które zwiększyły potencjał linii produkcyjnych, m.in. w Polsce, we Włoszech i w Niemczech. Inwestycje w rozwój zakładów przeprowadzono też w Indiach, w Brazylii i w Chinach. Ich wartość wyniosła, 5,8 proc. wartości obrotów Grupy. Ferrero przejęło też turecką Grupę Oltan i angielską spółkę Thornstons Plc.

Odpowiedzialność na miarę pozycji na rynku
Grupa, podobnie jak na rynku, jest równie aktywna w obszarach CSR. W 2015 r. przedstawiciele Ferrero wzięli udział w Światowej Wystawie Expo Milano, podczas której przedstawili swoją filozofię działania, co znakomicie wpisało się w hasło wydarzenia: „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Grupa jest także jednym z sygnatariuszy Nowojorskiej Deklaracji o Lasach – porozumieniu, którego celem jest całkowite zaprzestanie deforestacji, czyli wylesiania, do 2030 roku.

Szczególny nacisk na działania społeczne Grupa Ferrero kładzie też na rynkach lokalnych, na których jest obecna. Jednym z flagowych projektów Grupy jest Kinder+Sport, którego celem jest promowanie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin. W projekt jest już zaangażowanych 25 krajów. W 2015 r. program rozszerzył swoją działalność w kolejne cztery kraje i zachęcił do udziału w różnego rodzaju aktywnościach pond 4 mln dzieci. Dotychczas Grupa zrealizowała 3105 wydarzeń, a w cały program zainwestowano już 10,6 mln euro.

Ważnym działaniem Grupy jest również „Projekt Przedsiębiorczości im. Michele Ferrero”, będący połączeniem biznesu i działań charytatywnych. Projekt z jednej strony ma za cel generowanie zysków, z drugiej zaś tworzy miejsca pracy w słabo rozwiniętych częściach świata. Pierwsze tzw. przedsiębiorstwa społeczne powstały w Kamerunie, RPA i Indiach. Dziś dają zatrudnienie ponad 10 proc. pracowników całej Grupy.

Zobowiązanie wobec pracowników i lokalnych społeczności, to jednak nie wszystko. Grupa Ferrero szczególnie dba też o środowisko naturalne, dlatego dużą wagę przykłada do zrównoważonego rozwoju. W 2015 r. Grupa osiągnęła poziom zaopatrzenia w kakao wynoszący 44 proc. W roku 2020 ma on już wynosić 100 proc. Podobnie, jeśli chodzi cukier trzcinowy czy orzechy laskowe. W przeciągu trzech lat całość zaopatrzenia w te surowce będzie pochodziła ze zrównoważonych źródeł. W Grupie działają dwa projekty, których celem jest odpowiednia regulacja tych założeń: F-ACTS oraz FER-Way.

Trwałe kryteria i determinacja
W raporcie czytamy też o celach Grupy, które mają zostać zrealizowane do 2020 r. To m.in. 40 proc. redukcja emisji CO2 z działalności produkcyjnej oraz 30 proc. redukcja emisji gazów cieplarnianych z transportu i przechowywania. W ciągu najbliższych trzech lat ma również zostać wdrożony globalny plan działań w zakresie energii, zgodny z lokalnym zapotrzebowaniem, który ma służyć zrealizowaniu powyższych celów. Nowym celem Grupy jest także zwiększenie o 5 proc. liczby kobiet zajmujących stanowiska kierownicze. Obecnie odsetek zatrudnionych kobiet wynosi ponad 42 proc.
– Grupa Ferrero posiada mocną, głęboko zakorzenioną tradycję działania, która zawdzięcza inicjatywie pracujących w niej ludzi – mówi Giovanni Ferrero. – To dzięki temu powstały nasze, kochane przez cały świat marki, które często stają się ikonami dla całych pokoleń, a jednocześnie potrafią dotrzymać kroku zmieniającym się czasom.

Więcej informacji znajdą Państwo w pełnej wersji raportu CSR za rok 2015, w wersji polskiej, udostępnionej na stronie internetowej pod adresem: www.csr.ferrero.com