Wolontariat pracowniczy – dlaczego firmy chcą pomagać?

Jak pokazują badania wolontariat pracowniczy staje się coraz popularniejszy w Polsce i jest realizowany przez coraz więcej działających na naszym rynku firm. Jedną z najstarszych tego typu inicjatyw jest program Wolontariatu Pracowniczego Citi. Już od 9 lat bank zachęca swoich pracowników do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami przy organizacji różnorodnych projektów społecznych. Właśnie trwają obchody IX Światowego Dnia dla Społeczności, w ramach których 2100 wolontariuszy, przyjaciół i członków ich rodzin, zrealizuje ponad 160 inicjatyw dla kilkunastu tysięcy odbiorców na terenie całej Polski.

5-grudnia-obchodzimy-miedzynarodowy-dzien-wolontariuszaCo powoduje, że firmy, pracownicy i społeczność lokalna coraz chętniej włączają się w prace wolontarystyczne? Przede wszystkim korzyści płynące z tego typu działań dla wszystkich zaangażowanych stron, a możliwe dzięki spełnieniu kilku warunków. Dla odbiorców pomocy najważniejsze jest zaplanowanie projektów w oparciu o zrozumienie potrzeb lokalnych społeczności. Wolontariusze doceniają natomiast zróżnicowanie projektów, co pozwala im zaangażować się w działania bliskie ich zainteresowaniom i predyspozycjom. W tym roku wolontariusze Citi będą realizować między innymi inicjatywy w zakresie edukacji finansowej czy ekologii, warsztaty autoprezentacji, skierowane do podopiecznych szkół i ośrodków wychowawczych, jak również różnorodne prace remontowo-budowlane w szkołach i przedszkolach. W Citi w wolontariat zaangażowany jest pełen przekrój pracowników.

Co w zamian za zaangażowanie dostaje firma i pracownicy – poza poczuciem dobrze spełnionego obowiązku? Wolontariat pozwala kształtować ważne w życiu zawodowym umiejętności, takie jak zarządzanie projektami czy działanie w zespole. Taka forma pomocy innym pozwala również na pobudzenie samodzielności i kreatywności w działaniu. Z badań przeprowadzonych wśród wolontariuszy Citi wynika ponadto, że wolontariat pracowniczy ma pozytywny wpływ na postrzeganie firmy jako pracodawcy, przekładając się na wymierne korzyści biznesowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pomaga także spółce w budowaniu długotrwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi, zarówno na poziomie lokalnych społeczności jak i w skali ogólnopolskiej.

Inne, dodatkowe korzyści płynące z wolontariatu pracowniczego zauważają również sami wolontariusze Citi – 62 proc. z nich uważa, że zaangażowanie w pomoc innym pozytywnie wpływa na wzmocnienie umiejętności osobistych i społecznych, a 42 proc. mówi, że wolontariat pozwala rozwijać kompetencje zawodowe .

Jak przekonać pracowników do wolontariatu? Po pierwsze włączyć w współtworzenie projektów osoby pracujące w firmie. Drugą bardzo istotną kwestią jest dobra diagnoza problemów lokalnej społeczności i propozycja ich rozwiązania. Spełnienie tych warunków nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Kluczem do sukcesu jest zachęcenie pracowników do poszukiwania odbiorców pomocy w najbliższym otoczeniu oraz zapewnienie wolontariuszom niezbędnego, nie tylko finansowego wsparcia.

Przykładem takiego planowania działań wolontariackich jest organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy coroczny konkurs „Wolontariusz na Bank”. Każdy z pracowników Citi może zaproponować projekt społeczny, który chce realizować w ramach Światowego Dnia dla Społeczności. Najlepsze propozycje otrzymują granty na pokrycie kosztów związanych z ich realizacją, a Fundacja wspiera organizatorów w kwestiach formalnych i logistycznych.

W 2014 roku Światowy Dzień dla Społeczności jest obchodzony w 95 krajach. Na całym świecie zrealizowanych zostanie 1096 projektów wolontarystycznych skierowanych do lokalnych społeczności, w których żyją i pracują osoby zatrudnione w Citi Group.