Wolontariat kompetencji rozwija uczących i nauczanych

Wolontariat kompetencji to jeden z najefektywniejszych sposobów transferu wiedzy. Osoby dzielące się swoim doświadczeniem posiadają silną wewnętrzną motywację, aby uczyć, zwykle młodszych i mniej doświadczonych kolegów. W Polsce dobrym przykładem wolontariatu kompetencji jest projekt społeczny ExcelDay™, którego tegoroczna edycja odbya się 29 listopada w Poznaniu i Warszawie. Praktycy biznesu pokazywali studentom, w jaki sposób wykorzystać oprogramowanie Microsoft Excel w konkretnej branży i zawodzie.

Wolontariat kompetencji rozwija organizacje zarówno pod względem wizerunkowym, jak i kadrowym. To zyskujący na znaczeniu obszar CSR oraz działań z zakresu Employer Brandingu. Aż 75% firm badanych przez Engage w 11 krajach uznało taką formę nauki za jedną z najlepszych do dzielenia się wiedzą. Jednocześnie wolontariat kompetencji jest odpowiedzią na potrzebę młodych osób w zakresie rozwijania praktycznych umiejętności oraz weryfikacji teoretycznej wiedzy zdobytej na uczelni.

– W programy wolontariatu kompetencji włączają się firmy nie tylko społecznie odpowiedzialne, ale także skupione na rozwoju kompetencji miękkich u swoich pracowników – wskazuje Anna Korzeniewska, Założycielka Fundacji Rozwoju Talentów. – Warsztaty takie jak ExcelDay™ wzmacniają więź pracownika z pracodawcą oraz przyczyniają się do przyciągania do firmy wartościowych kandydatów na staże czy do pierwszej pracy – dodaje.

Motywacje wolontariuszy

Osoby biorące udział w wolontariacie kompetencji podkreślają, że posiadanie wiedzy, a umiejętność dzielenia się nią, szczególnie z młodym pokoleniem, to dwie zupełnie oddzielne kompetencje zawodowe.

– Udział w projekcie ExcelDay™ to dla mnie szansa na sprawdzenie, czy posiadam umiejętności przekazywania wiedzy oraz poznanie oczekiwań młodych ludzi wobec wyzwań współczesnego świata – podkreśla Bartosz Markiewicz, Główny Specjalista w Zespole Narzędzi Wsparcia Sprzedaży i Telematyki w PZU.

Realna pomoc innym ludziom, wpływ na ich wybory zawodowe oraz przyszłą karierę dają wolontariuszom po prostu ogromną satysfakcję. – Długo szukałam odpowiedniego wolontariatu, aż znalazłam Fundację Rozwoju Talentów. Moment, w którym mogę usłyszeć, że przekazana wiedza jest przydatna i pomaga w bieżącej pracy, jest najlepszą nagrodą – podsumowuje ExcelDay™ Ewa Strojna, Specjalista ds. Oceny Finansowej w Żabka Polska.

– Wiedza jest najcenniejszym, czym można się podzielić z młodym pokoleniem. ExcelDay™ to dla mnie okazja poznania ciekawych ludzi, złapania nowej perspektywy i zrobienia czegoś dobrego – kończy wolontariuszka Karolina Mojsym, Konsultant w Mastercard i Payarto.

Korzyści dla uczestników

Oprogramowanie Microsoft Excel jest jednym z najpopularniejszych narzędzi biurowych. Potwierdza to 59% pracodawców sprawdzanych przez Calculatic.pl. Co ciekawe, jego znajomość jest istotna na każdym etapie kariery. Od 49% praktykantów i 51% asystentów wymaga się znajomości tego oprogramowania. Tymczasem z badania Fundacji Rozwoju Talentów przeprowadzonego w listopadzie 2018 na próbie ponad 480 osób wynika, że zaledwie 14% studentów i absolwentów ocenia swój poziom znajomości Microsoft Excel jako dobry lub bardzo dobry. Ponadto:

-co czwarta osoba nie zna podstawowych formuł (74% osób zna formułę suma/jeżeli),
-tylko co trzeci student potrafi tworzyć i modyfikować tabele przestawne (37%),
-opcje bardziej zaawansowane, takie jak nagrywanie i tworzenie makr, zna zaledwie 8% badanych.

ExcelDay™ uzupełnia zatem lukę kompetencyjną i pozwala studentom na sprawdzenie siebie w realnym środowisku pracy, przy zadaniach dedykowanych dla konkretnego stanowiska i pod opieką doświadczonego profesjonalisty. Aż 94% uczestników projektu uważa, że ma on realny wpływ na poprawę sytuacji zawodowej młodych ludzi na rynku pracy.

Transfer wiedzy pomiędzy zmotywowanymi wykładowcami, a świadomymi i chętnymi do nauki uczestnikami warsztatów, jest zdecydowanie efektywniejszy. Dobre połączenie tych dwóch stron daje efekty – 100% studentów poleciłoby warsztaty ExcelDay™ swoim znajomym.

– Warsztaty realizowane w ramach ExcelDay™ cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów. W tym roku zaaplikowało na nie prawie 500 osób, a mieliśmy tylko 100 miejsc. To pokazuje jak ważne jest rozszerzanie grona partnerów biznesowych i grupy wolontariuszy, którzy zdecydują się podzielić widzą z młodymi ludźmi wiosną 2019 roku – podsumowuje Korzeniewska.