Widzimy swoją rolę w edukacji konsumentów

Widzimy swoją rolę w edukacji konsumentów – mówi Witold Włodarczyk, prezes zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w wywiadzie dla RaportCSR.pl. Związek  Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy został wyróżniony w 41. edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Jak ważne są dla Państwa branży działania CSR?

Stanowią one istotny element naszej działalności. Promowanie odpowiedzialnego spożywania alkoholu wśród dorosłych Polaków we współpracy z partnerami społecznymi jest jednym z celów ZP PPS. Działania na rzecz edukacji społecznej, kształtowania kultury odpowiedzialnego picia alkoholu prowadzimy od ponad 10 lat. W tym czasie zrealizowaliśmy ponad 20 różnych programów. Branża alkoholowa obok władz państwowych i organizacji społecznych widzi w tym swoją rolę.

Który z realizowanych przez Związek programów jest dla Pana szczególnie ważny?

Trudny wybór, zwłaszcza, że są one kierowane do różnych grup społecznych – od młodzieży po osoby dorosłe. Jednak ja wyróżniłbym kampanię „Lepszy start dla twojego dziecka” zwłaszcza, że przynosi ona zauważalne skutki – obecnie o 2/3 mniej kobiet deklaruje spożycie alkoholu w ciąży niż jeszcze osiem lat temu. Ogólnie, w Polsce mamy najniższy w UE odsetek kobiet nadużywających alkoholu (2,4 proc.). Z kolei kampanię „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie” opowiadającą o tym, że każdy alkohol oddziałuje na organizm tak samo, niezależnie od tego, czy znajduje się w wódce, winie czy piwie widziało już ponad 13 mln Polaków.

Jakie są inne efekty prowadzonych przez Związek akcji?

Jedną z najbardziej znanych jest kampania „Piłeś? Nie jedź!”. Zwrot ten wszedł nawet do języka codziennego Polaków. Gdy spojrzymy w statystyki w 2017 r. odnotowano najniższą od dekady liczbę wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, a także liczbę osób zabitych i rannych. W ciągu ostatnich 10 lat o 56 proc. spadła liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Takie dane pozwalają nam wierzyć, że nasze działania na rzecz odpowiedzialnego spożywania alkoholu mają głęboki sens.

Branża jako jedna z niewielu wprowadziła także mechanizmy samoregulacyjne. Na czym one polegają?

W związku z tym, ze oferujemy swoim klientom specyficzne produkty, nasi członkowie nierzadko nakładają na siebie ograniczenia wykraczające poza normy prawne czy regulacje ustawowe. Należy tutaj wymienić przede wszystkim Kodeks dobrych praktyk marketingowych. Stanowi on, że promowanie napojów spirytusowych musi się odbywać zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i w żaden sposób nie może zachęcać do nieodpowiedzialnej konsumpcji czy nadużywania alkoholu. Naruszenie tych zasad może wiązać się nawet z usunięciem danej firmy ze Związku. Członkowie podpisali również deklarację w sprawie informacji na etykietach dotyczącej odpowiedzialnego spożycia alkoholu (RDM) w formie strony internetowej np. www.pijodpowiedzialnie.pl lub znaków graficznych.