Światowy Dzień Walki z Rakiem

Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony jest 4 lutego. Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Szpital Elbląska, należący do Magodent Grupa LUX MED, przyłącza się do tej ważnej inicjatywy.

W najbliższą sobotę, 2 lutego, personel placówki i organizacje współpracujące zapraszają na serię bezpłatnych spotkań, warsztatów i prelekcji dotyczących leczenia onkologicznego, które odbędą się w Szpitalu Elbląska przy ul. Szamockiej 6 w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest przez  Magodent Grupa LUX MED, Fundację OnkoCafe oraz Fundację Ogród Nadziei. Tego dnia będzie można m.in. odebrać zaproszenia na bezpłatną mammografię, wykonać bezpłatną cytologię, uczestniczyć w warsztatach samobadania piersi na fantomie, wysłuchać prelekcji psychoterapeuty Wojciecha Eichelberga, skorzystać z porad psychoonkologa i porozmawiać z podopiecznymi fundacji. Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie: http://www.magodent.pl/phavi/at/upl/2019/0130/0140-plakat-02-02-2019-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem.pdf

Magodent Grupa LUXMED w Warszawie posiada trzy Szpitale Onkologiczne, w których, w ramach finansowania przez NFZ, oferuje pacjentom zróżnicowane metody postępowania w walce z chorobami onkologicznymi: profilaktykę onkologiczną, pełną diagnostykę i kompleksowe leczenie nowotworów, dietetykę onkologiczną, rehabilitację oraz poradnictwo w zakresie psychoonkologii. Pełna oferta  dostępna jest również w ramach usług komercyjnych.

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 1 900 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 14 800 osób, około 6500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.