Spory korporacyjne z perspektywy polskiej i niemieckiej

W polskim prawie brakuje jednoznacznej wykładni dotyczącej rozstrzygania przez sądy arbitrażowe sporów dotyczących skuteczności uchwał wspólników spółek. W Niemczech takie spory posiadają zdolność arbitrażową.

Uczestnicy seminarium: „Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka” zorganizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Niemiecki Instytut Arbitrażowy (DIS) wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, byli zgodni, że prawo niemieckie i doświadczenia tamtejszych sądów arbitrażowych znacznie wyprzedzają prawodawstwo polskie w tym zakresie.

W dwóch panelach dyskusyjnych dotyczących rozstrzygania sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym na gruncie obecnie obowiązującego prawa, a także na temat poszukiwania bezpiecznego rozwiązania udział wzięli m.in.: prof. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Andrzej W. Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr Wulf Goette (były Członek i Przewodniczący Wydziału Prawa Korporacyjnego Sądu Najwyższego RFN), prof. dr hab. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Andrzej Szlęzak (kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak), dr Reinmar Wol (Uniwersytet Philippsa), Thomas Klippstein (Ministerstwo Sprawiedliwości RFN), a także dr Witold Jurcewicz (Partner DJBW) i dr Cezary Wiśniewski (Partner Linclaters).

Źródło: Gazeta Finansowa, Adam Krawczyk