Siemens opublikował wyniki nowego badania Smart Industry Polska

Źródło: Siemens

Siemens przedstawił raport „Smart Industry Polska 2021 – droga polskiego przemysłu do zrównoważonego rozwoju”. Jak wynika z badania, cele związane z ochroną środowiska są już istotne dla większości badanych przedsiębiorstw.

Z badania „Smart Industry Polska 2021 – droga polskiego przemysłu do zrównoważonego rozwoju”, m.in. wynika, że aż 88 proc. badanych firm podjęło działania w zakresie sustainability. Niezależnie od skali działalności przedsiębiorstwa, najczęściej podejmowane są działania mające na celu ograniczenie zużycia mediów i zwiększenia efektywności produkcji.

Już około 40 proc. przedsiębiorstw średniej wielkości podjęło prace modernizacyjne pozwalające im na odzyskiwanie ciepła powstałego w wyniku procesów produkcyjnych, digitalizację tych procesów w celu ich optymalizacji i opracowanie rozwiązań usprawniających transport i logistykę.

Z badania m.in. wynika, że 67 proc. firm planuje realizację prac modernizacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem w ciągu dwóch nadchodzących lat. Co najmniej 2/3 firm ma zamiar realizować działania zmierzające do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Chcą też zastosować urządzenia o podwyższonej efektywności energetycznej, optymalizować zużycie mediów oraz zainwestować w nowe technologie.

Swój ślad węglowy monitoruje obecnie 24 proc. firm

Spośród wszystkich zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w kontekście zmian klimatycznych najbardziej znane okazały się Odnawialne Źródła Energii – aż 81 proc. respondentów ma przynajmniej ogólną wiedzę na ich temat.

Z badania wynika, że podstawową barierą dla polskich przedsiębiorców z sektora MŚP która hamuje ich przed wdrażaniem działań prowadzących do zrównoważonego rozwoju są niedostateczne środki finansowe. Jako przeszkody badani wymieniają też ograniczenia infrastrukturalne czy brak odpowiednich regulacji prawnych. Najważniejszym czynnikiem skłaniającym polskie przedsiębiorstwa do inwestowania w rozwiązania z obszaru zrównoważonego rozwoju są zachęty ekonomiczne.

– Transformacja energetyczna przedsiębiorstw pozwoli sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej, wynikającym z konieczności ograniczania wpływu przemysłu na klimat ziemi – komentuje Maciej Kaysiewicz, Sustainability Officer w Siemens Polska.

Jego zdaniem, raport Siemensa pokazuje, że nie wszystkie kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju są jednak powszechnie zrozumiałe.

Konieczna jest dalsza edukacja – na przykład w obszarze Nowej Taksonomii Europejskiej

– Jej znajomość ułatwi polskim przedsiębiorcom zrozumienie kryteriów, jakie muszą spełniać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, co w konsekwencji ułatwi im pozyskiwanie środków na modernizację infrastruktury – komentuje Maciej Kaysiewicz.

Patronami honorowymi badania “Smart Industry Polska 2021 – droga polskiego przemysłu do zrównoważonego rozwoju” są Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Szkoła Główna Handlowa. Partnerem merytorycznym jest Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Źródło: Siemes