Rusza program dla szkół „Rok nad rzeką”

Lekcje nad rzeką, sprzątanie połączone z grą terenową, a także monitoring hydrologiczny i biologiczny to elementy nowego programu dla szkół, który rusza w Międzynarodowym Dniu Działań na rzecz Rzek w ramach V edycji Operacji Czysta Rzeka. Inicjatywa jest realizowana wspólnie z Fundacją Inter Cars.

Autorska propozycja zajęć pozalekcyjnych poprzez aktywną obserwację otoczenia rzeki ma na celu nauczyć uczestników odpowiedzialności za siebie i przyrodę. Program skierowany jest do kół przyrodniczych i wolontariatu. W tym roku ma charakter pilotażowy.
„Operacja Czysta Rzeka” to największa akcja społecznego sprzątania rzek i terenów zielonych w Polsce, w ramach której ponad 15 tys. ochotników uprzątnęło ponad 500 ton śmieci z łona natury. Obecnie trwa V edycja, do której wciąż można dołączyć, zakładając własny sztab, dopisując się do już zgłoszonej akcji na mapie interaktywnej lub stworzyć akcję szkolną na stronie www.operacjarzeka.pl.
Nowością tej edycji jest dedykowany uczniom klas 4-7 program edukacyjny, który rusza 14 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Działań na rzecz Rzek. Tego dnia ruszają też pierwsze akcje sprzątania w plenerze. W ramach wiosennej edycji można je organizować do 6 maja.

Partnerstwo ekologiczne

Program dla szkół to kolejny pomysł organizatorów Operacji Czysta Rzeka na kształtowanie wrażliwości ekologicznej.
„Nasze działania w plenerze mają wymiar edukacyjny. Samo sprzątanie już takie jest, ale zależało nam na tym, aby zaangażować młodych ludzi w kwestie związane z ochroną środowiska jeszcze bardziej, pogłębić ich wiedzę, zaciekawić i mamy nadzieję, przekonać, że warto dbać o przyrodę wokół. Cieszę się, że udało nam się znaleźć partnera, Fundację Inter Cars, dzięki któremu możemy zaprosić wybrane szkoły do wspólnego spędzenia roku na rzeką” – mówi Daniel Parol, organizator Sztabu Głównego Operacji Czysta Rzeka.
Fundacja Inter Cars wspiera Operację Czysta Rzeka już po raz drugi, w tym roku została Partnerem Głównym całej akcji.
„Troska o środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważna, dlatego po raz kolejny chcemy posprzątać rzeki, ich brzegi i okolice. Zaprosiliśmy do dołączenia do akcji pracowników i współpracowników firmy Inter Cars, nie tylko z centrali, ale również filii w całej Polsce, którzy założą sztaby lokalne w swoich miejscowościach. Nie poprzestajemy na tym. W każdym z obszarów naszej działalności włączamy w działania dzieci i młodzież, dlatego uruchamiamy projekt edukacyjny ‘Rok nad rzeką’ skierowany do uczniów ze szkół podstawowych”  – informuje Katarzyna Oleksowicz, członkini Zarządu Fundacji Inter Cars.

„Rok na rzeką”

Program obejmuje pięć spotkań edukacyjnych nad rzeką w ciągu roku, podczas których uczestnicy mają zaprzyjaźniać się z najbliższą rzeką i jej otoczeniem, poznać jej historię i zwrócić uwagę na wpływ, jaki człowiek wywiera na jej środowisko. Podczas autorskich zajęć uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat form ochrony przyrody, poznają rodzaje odpadów oraz szkodliwość niektórych z nich, ale również zasady segregacji i wtórnego wykorzystania.

„Mamy dwa cele: włączyć dzieci do działań na rzecz ochrony środowiska i budować społeczeństwo obywatelskie. W ramach projektu eksperci ds. edukacji ekologicznej przekażą dzieciom nie tylko wiedzę teoretyczną na temat działania ekosystemu i bioróżnorodności, ale także poprzez liczne doświadczenia pokażą im m.in. jak monitorować stan wody w rzekach. Uczniowie będą mieli okazję połączyć wiedzę teoretyczną z podręczników z jej zastosowaniem w realnym życiu. Chcemy, by dzieci biorące udział w projekcie stały się jego ambasadorami i zachęcały swoich rówieśników do wspólnego działania na rzecz środowiska. Marzymy o tym, by budować społeczność młodych ludzi, którzy będą kształtować świadomość swoich lokalnych społeczności w zakresie edukacji ekologicznej. To właśnie oni są przyszłością i to oni mogą stać się źródłem zmiany, która jest nam tak bardzo potrzebna” – wyjaśnia Elżbieta Kawka, koordynatorka obszaru Troska o środowisko naturalne w Fundacji Inter Cars.

Akcja sprzątania połączona z grą terenową będzie okazją do zwrócenia uwagi na problem zanieczyszczenia okolic rzeki i dzikich wysypisk śmieci. Podczas lekcji nad rzeką uczestnicy zgłębią tematy takie jak: skład chemiczny wody, pochodzenie wody, rola rzek i zbiorników wodnych w życiu człowieka. Z kolei zajęcia z monitoringiem hydrologicznym i biologicznym zaproszą uczniów do poznania życia wokół cieku wodnego. Wyniki obserwacji uczestnicy będą notować w specjalnym paszporcie. Na zakończenie programu uczestnicy wymienią się doświadczeniami pomiędzy szkołami oraz odwiedzą Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu.
Pierwsza, pilotażowa edycja projektu „Rok nad rzeką” odbędzie się w trzech szkołach podstawowych: w Sokołowie Podlaskim, Wyszkowie i Nowym Dworze Mazowieckim. Docelowo za kilka lat program ma mieć zasięg ogólnopolski.