Raport roczny LOTOSU z prestiżową nagrodą

Grupa LOTOS zajęła III miejsce w konkursie „The Best Annual Report”. To ranking najlepszych raportów rocznych pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Statuetki rozdano w trakcie uroczystej gali, która odbyła się 14 października na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Organizatorem konkursu jest Instytut Rachunkowości i Podatków.

Zintegrowany raport roczny to dokument, który w sposób szczegółowy prezentuje wyniki finansowe, informacje o firmie i produktach oraz perspektywy na przyszłość. Poruszane w nim kwestie odnoszą się do kluczowych obszarów ESG, czyli środowiska (z ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (z ang. social responsibility) oraz zasad zarządzania czy też ładu korporacyjnego (z ang. corporate governance).

Kompleksowy i rzetelny sposób przedstawienia wyników LOTOSU spotkał się z uznaniem kapituły konkursu „The Best Annual Report”. Raport spółki zajął III miejsce w kategorii „Przedsiębiorstwa” w prestiżowym zestawieniu.

– Nagroda w konkursie „The Best Annual Report” należy się wszystkim osobom w naszej organizacji zaangażowanym w prace nad raportem. Duża w tym zasługa zespołu Centrum Finansowo-Księgowego, którym mam zaszczyt kierować. W LOTOSIE doskonale rozumiemy, jak ważne dla akcjonariuszy i inwestorów jest transparentne oraz profesjonalne prezentowanie informacji o wynikach przedsiębiorstwa. Przyznane wyróżnienie to dla nas dowód, że stosujemy dobre praktyki w sprawozdawczości finansowej i zachowujemy najwyższe standardy w raportowaniu – mówi Magdalena Skibińska, dyrektor Centrum Finansowo-Księgowego w Grupie LOTOS.

– Jest dla nas niezwykle ważne, że dostajemy nagrodę w kategorii łącznej, co potwierdza, że wszystkie składowe wchodzące w skład raportu rocznego przygotowane są z największym profesjonalizmem. Wszechstronność, interdyscyplinarne podejście i znakomite zgranie licznych obszarów kompetencyjnych w LOTOSIE to najlepszy dowód na bardzo dobre przygotowanie organizacji do stale podnoszonej poprzeczki w zakresie wymogów raportowania zewnętrznego spółek giełdowych – mówi Wojciech Zengteler, szef biura Relacji Inwestorskich w Grupie LOTOS.

W zintegrowanym raporcie za 2020 rok prezentowane są działania skupione wokół sześciu kluczowych kapitałów: finansowego, środowiskowego, społecznego, produkcyjnego, ludzkiego oraz intelektualnego. Można w nim przeczytać m.in. o tym, że LOTOS minimalizuje zużycie energii, materiałów i surowców, kontroluje i redukuje emisję gazów oraz ścieków, zmniejsza ilość wytwarzanych odpadów, a także dba o bioróżnorodność. Koncern realizuje też szereg akcji z zakresu zaangażowania społecznego. Świadczą o tym m.in. 23 projekty z zakresu sponsoringu sportu, 26 projektów z zakresu sponsoringu kultury czy 14 mln zł przekazanych przez Fundację LOTOS na dofinansowanie 148 projektów społecznych.

– Cieszymy się, że po kilku latach po raz kolejny otrzymujemy nagrodę za Zintegrowany Raport Roczny. To dla nas motywacja do dalszego rozwoju i podnoszenia standardów jakości w dziedzinie raportowania zintegrowanego. Chciałabym podziękować mojemu Zespołowi CSR za pracę oraz zaangażowanie – mówi Kinga Fedorowska, dyrektor ds. marketingu w Grupie LOTOS.

Zgodnie z dobrą praktyką LOTOSU, podobnie jak w poprzednich latach, raport zintegrowany został wydany wyłącznie w formie elektronicznej. To znaczące ułatwienie dla różnych grup odbiorców oraz możliwość korzystania z licznych funkcjonalności online.  Zintegrowany Raport Grupy Kapitałowej LOTOS za 2020 rok został sporządzony zgodnie ze standardem raportowania GRI Standards w wersji Core oraz z Ustawą o rachunkowości (art. 49b oraz art. 55 ust 2b–2e). Ponadto, w raporcie uwzględnione zostały wytyczne Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) – najszerzej akceptowane i popierane przez instytucje finansowe wytyczne skierowane do spółek w zakresie raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu.

Źródło: LOTOS