Powołanie Polskiej Fundacji Narodowej

SONY DSC

17 największych polskich przedsiębiorstw powołuje Polską Fundację Narodową, której zadaniem będzie promocja polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i zagranicą.

Fundatorami Polskiej Fundacji Narodowej są czołowe polskie koncerny z kluczowych sektorów gospodarki: energetyki, transportu, logistyki, wydobycia, hutnictwa, paliw, ubezpieczeń, chemii, sektora finansowego, nieruchomości, a także gier losowych. Wśród nich jest także KGHM.

 – Nasza firma, KGHM Polska Miedź obecna od lat na rynkach międzynarodowych, zawsze  dbała o wizerunek kraju z którego pochodzi. Dzięki nowej Fundacji połączymy siły z innymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa i wspólnie będziemy promować markę Polski- zapewnia Krzysztof Skóra, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja, będąca platformą współpracy największych spółek skarbu państwa, rozpocznie działalność w trzecim kwartale 2016 r. i da możliwość realizacji projektów na skalę Polski, Europy i świata, gwarantując przy tym osiąganie silnych efektów synergii. 10 spośród 17 fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej zaliczanych jest do indeksu 20 największych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a kolejne dwie wchodzą w skład WIG40.

-Inicjatywa powołania fundacji płynie z silnej, ale wciąż niespełnionej, potrzeby wymiany wiedzy i doświadczeń oraz szeroko zakrojonej współpracy największych spółek skarbu państwa na rzecz poprawy wizerunku polskiej gospodarki – mówi Dawid Jackiewicz, minister skarbu państwa

Zadaniem fundacji będzie w szczególności promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wśród celów organizacji jest także współpraca ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi, a także organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych.