Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie zgadza się z zarzutami, jakie stawia jej Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Nieprawdą jest jakoby Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zwolniła chronionego prawem członka związku zawodowego, który rzekomo miał alarmować o łamaniu procedur bezpieczeństwa w Agencji. Choć z informacji rozpowszechnianych przez związek zawodowy nie wynika o jaką osobę chodzi, możemy stwierdzić z całą pewnością, że dane tam wskazane nie odpowiadają stanowi faktycznemu i prawnemu zgodnie z wiedzą posiadaną przez Agencję – podkreśla Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Prawdą jest natomiast, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przestrzega prawa w tym przepisów prawa pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Prawdą jest też, że PAŻP reaguje na wszelkie działania godzące w bezpieczeństwo w ruchu lotniczym lub na szkodę Agencji, a w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów wyciąga konsekwencje, bez względu na grupę zawodową czy przynależność związkową danego pracownika.

W związku z rozpowszechnianymi przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego nieprawdziwymi informacjami naruszającymi dobra prawnie chronione Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, PAŻP podejmie działania prawne mające na celu ochronę interesów Agencji.

Źródło: PAŻP