Po pierwsze wolontariat!

26 listopada 2019r., w „Przestrzeń from Facebook”, ul. Koszykowa 61 w Warszawie odbyła się VII konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono pt. „PO PIERWSZE WOLONTARIAT – nasza odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”. W tym roku odpowiadała na pytanie jak działania liderów biznesu oraz wolontariuszy firm, ich projekty i programy, odpowiadają na wyzwania współczesnego świata – społeczne, ekologiczne, gospodarcze – opisane w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Wśród prelegentów i uczestników dyskusji byli prezesi i członkowie zarządów firm Koalicji Liderzy Pro Bono, przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland oraz zaproszeni goście, liderzy znaczących organizacji pozarządowych. Oprócz wystąpień, w programie przewidziane zostały dwie debaty: „Wolontariusze buntownicy – wizjonerzy” oraz „Czego świat oczekuje od liderów biznesu”, a także prezentacje wybranych przykładów dobrych praktyk będących działaniem na rzecz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W pierwszej debacie udział wzięła Agnieszka Servaas, Prezes Zarządu VIVE Management.

„Wolontariat to dziś bardzo duża siła, której jak nigdy potrzeba współczesnemu światu. Dzięki filantropii budujemy wśród ludzi najszlachetniejsze postawy. Dotyczy to również płaszczyzny biznesowej, która powinna opierać się właśnie na takich wartościach jak uczciwość, solidarność, autentyczność.” – komentuje członek Koalicji Liderzy Pro Bono Agnieszka Servaas, Prezes Zarządu VIVE Management.

Konferencja skierowana była do koordynatorów wolontariatu pracowniczego, kadry zarządzającej, członków zarządów, osób z działów HR, CSR, managerów, którzy planują wdrażanie wolontariatu, przedstawicieli NGO, ekspertów, przedsiębiorców społecznych.

W dobie słabnącej roli autorytetów i braku oparcia w konkretnych środowiskach reprezentujących ważne wartości, takie jak: solidaryzm, autentyczność, uczciwość, odwaga w działaniu, to właśnie wolontariusze sprawiają, że nie tracimy wiary w te wartości i wierzymy, że uda się im przetrwać. Miliony wolontariuszy na całym świecie angażują się w projekty, wspierając akcje i kampanie społeczne, przez co wpływają na zmiany postaw w takich obszarach życia i wiedzy jak: ochrona środowiska naturalnego, klimatu, świadomość praw konsumenckich. Dowodem na to jest rosnąca popularność ruchów takich jak „zero waste” „clean life” czy, „Fridays for climate”. Środowiska biznesowe są również zainteresowane spełnianiem wymagań zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Koalicja Liderzy Pro Bono pragnie odkrywać i rozwijać korzyści jakie daje wolontariat osobom, pracownikom, menedżerom, przywódcom biznesowym, jak i całym firmom. Robi to poprzez własny przykład angażując się w wolontariat kompetencji, wspierając wolontariat pracowniczy oraz rozwijając społeczność Liderów Pro Bono.

Więcej na: www.konferencja2019.dobrybiznes.info