Pierwszy raport ESG Grupy Mo-BRUK

Grupa Mo-BRUK opracowała swój pierwszy raport ESG za rok 2021, w którym zaprezentowane zostały kluczowe informacje opisujące podejście Grupy do zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach – środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Raport ESG Grupy Mo-BRUK powstał zgodnie z wytycznymi zawartymi w Standardzie GRI (Global Reporting Initiative) oraz „Wytycznymi do raportowania ESG” Giełdy Papierów Wartościowych.

Ze względu na profil działalności, kwestie środowiskowe od lat są w centrum naszych działań. Dotychczas realizowaliśmy liczne projekty związane ze środowiskiem czy gospodarką o obiegu zamkniętym, ale również podejmowaliśmy współpracę z lokalnymi społecznościami. Publikując pierwszy w historii grupy Raport ESG chcieliśmy w sposób przekrojowy umożliwić zapoznanie się z realizowanymi przez nas działaniami i dotrzeć z tymi informacjami do naszych kluczowych interesariuszy – mówi Wiktor Mokrzycki, wiceprezes Mo-BRUK-u.

Mo-BRUK, dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu, pozostaje liderem branży przetwarzania odpadów przemysłowych w Polsce. Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

Branża w której działa spółka charakteryzuje się niezwykle dynamicznym rozwojem. Wynika on przede wszystkim ze zmiany legislacji w zakresie prawa ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących odpadów (zarówno w ustawodawstwie polskim, jak i europejskim), które wymuszają utylizację szkodliwych odpadów, materiałów i substancji w określony sposób. Dodatkowym aspektem prorozwojowym jest rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa, czego efektem jest wzrost popytu na usługi związane z utylizacją odpadów. Oznacza to, że firmy takie jak Mo-BRUK stoją przed szansą dynamicznego wzrostu.

Cały raport jest do pobrania TUTAJ.

Źródło: Mo-BRUK