Organizacje pozarządowe cieszą się bardzo dużym zaufaniem społecznym

Sondaż portalu organizacji pozarządowych Klon/Jawor we współpracy z agencją badawczą Grupa 4P ujawnił, że organizacje NGO cieszą się bardzo dużym zaufaniem społecznym, choć niewielka część Polaków ma z nimi osobisty kontakt.

Najbardziej widoczne są działania społeczne na rzecz praw zwierząt, a w wielu obszarach działania organizacji społecznych są oceniane lepiej niż działania rządu czy samorządów. Z sondażu wynika, że 56 proc. Polaków ufa organizacjom społecznym. 54 proc. zetknęło się z konkretnymi działaniami organizacji społecznych w 2020 roku, przy czym 29 proc. poznało je poprzez media a 16 proc. uczestniczyło w nich osobiście.

Największą uwagę, bo 49 proc. respondentów, przykuły działania organizacji na rzecz zwierząt. Drugie miejsce zajęły NGO działające w obszarze praw kobiet i równości płci – 45 procent. Pomoc społeczna skupiła zainteresowanie 42 proc. a ochrona zdrowia – 38 procent. Dwa ostatnie miejsca zajęły poprawa jakości edukacji (19 proc.) i sport (18 proc.).

Media mają ważny wpływ na wizerunek organizacji, ale Polacy dostrzegają też działania NGO w swojej okolicy. I tak 39 proc. obywateli na co dzień dostrzega efekty działań organizacji społecznych, a 38 proc. uważa, że rozwiązują one ważne problemy w ich sąsiedztwie.

Działania organizacji społecznych są lepiej oceniane w porównaniu do działań innych instytucji, bo 53 proc. obywateli sądzi że NGO na ogół lepiej dostarczają pomocy potrzebującym niż instytucje państwowe, przy czym 62 proc. ocenia, że organizacje te są w Polsce potrzebne. Aż 41 proc. obywateli uważa, że większość NGO działa na rzecz podzielanej przez nich wizji przyszłości. Wśród osób, które miały kontakt z działaniami NGO, organizacjom społecznym ufa 74 proc. Polaków.

Zaufanie do NGO (56 proc.) jest stosunkowo duże na tle innych instytucji. Tylko małe firmy cieszą się większym zaufaniem, bo na poziomie 61 procent. Duże firmy, znajomi spoza rodziny, władze lokalne, Kościół, media prywatne i publiczne czy rząd uzyskały już mniej zadowalające wyniki.