Nowy raport społeczno – gospodarczy branży spirytusowej

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy przygotował nowy raport społeczno – gospodarczy obejmujący lata 2013-2014.

 

Część pierwsza publikacji pokazuje znaczenie gospodarcze sektora spirytusowego (wpływ na budżet państwa, rynek pracy, eksport) oraz punktuje główne bariery w rozwoju branży. W drugiej znajduje się podsumowanie kampanii i programów społecznych Związku oraz przykłady działań społecznych firm członkowskich.

W części raportu dotyczącej działań CSR znajduje się podsumowanie kampanii i programów społecznych Związku oraz przykłady działań społecznych firm członkowskich.

Więcej: http://zppps.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/nowy-raport-spo%C5%82eczno-gospodarczy-bran%C5%BCy-spirytusowej,2,92