Największy program humanitarny Unii Europejskiej wspiera około 1,4 mln uchodźców w Turcji

Dzięki działającemu od dwóch lat największemu programowi humanitarnemu w historii Unii Europejskiej (UE), pomoc otrzymało już 1,4 miliona uchodźców przebywających w Turcji. Projekt jest w pełni finansowany z unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (EU’s Facility for Refugees in Turkey – FRIT), który hojnie wspierają mieszkańcy państw członkowskich, w tym Polski.

Turcja gości największą liczbę uchodźców – blisko 4 miliony osób – spośród których większość pochodzi z Syrii. W ramach programu Emergency Social Safety Net (Sieć Bezpieczeństwa Socjalnego w Sytuacjach Nadzwyczajnych – ESSN) najbardziej potrzebujący uchodźcy i ich rodziny otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe.

Znaczenie tej pomocy zostanie zaprezentowane w ramach Zwyczajnie Nadzwyczajnego Sklepu (#IncredibleOrdinary Shop) w Warszawie. Będzie to dwudniowa wystawa przedstawiająca historie rodzin ośmiu uchodźców objętych programem. Bohaterowie tej kampanii informacyjnej wyjaśnią, dlaczego pozornie zwyczajne produkty, zakupione dzięki wsparciu ESSN, mają dla nich niezwykłe znaczenie.

– ESSN to największy program humanitarny Unii Europejskiej, w ramach którego pomoc otrzymuje około 1,4 miliona uchodźców przebywających w Turcji. Unia Europejska jest zaangażowana we wsparcie najbardziej potrzebujących, którzy musieli uciekać przed wojną i prześladowaniami. Jesteśmy solidarni z narodem tureckim, który okazał wielką hojność, przyjmując blisko 4 miliony uchodźców. Unia Europejska i jej państwa członkowskie pomagają przywrócić uchodźcom w Turcji poczucie stabilizacji, godności oraz nadziei. Dzięki obywatelom Unii ten program odmienia życie ludzi, którzy są w prawdziwej potrzebie – powiedział Christos Stylianides, unijny komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Komisja Europejska oraz państwa członkowskie UE przeznaczyły dotąd na ten program miliard euro. Jego implementacją zajmuje się Światowy Program Żywnościowy ONZ (World Food Programme – WFP) we współpracy z Tureckim Czerwonym Półksiężycem, przy wsparciu rządu tureckiego.

– Na przestrzeni dwóch lat ESSN stał się największym programem tego rodzaju w historii ONZ. Jednak znacznie ważniejszy od skali jest jego pozytywny wpływ na życie ludzi, którym służy. Nie tylko pomaga on wyżywić ich rodziny, ale też daje im niezależność, umożliwia im wysłanie dzieci do szkoły i pozwala im żyć możliwie blisko dawnego domu. Ten program jest wzorem tego, jak można nieść pomoc ludziom dotkniętym przez długotrwałe kryzysy humanitarne na całym świecie – stwierdził David Beasley, Dyrektor Wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego.

Według wstępnych danych Światowego Programu Żywnościowego, od czasu rozpoczęcia programu w 2016 roku liczba rodziców-beneficjentów zmuszonych do przerwania nauki swoich dzieci w szkole zmalała o połowę. Grupa rodziców, którzy deklarują, że muszą odmawiać sobie większych porcji jedzenia, by wykarmić swoje dzieci, zmniejszyła się o 45 procent. Co więcej, odsetek rodzin objętych ESSN, które musiały zdecydować się na przeprowadzkę, aby związać koniec z końcem, spadł o 48 procent.

– Dla osób dotkniętych przedłużającym się konfliktem, bezpośrednie wsparcie finansowe jest szczególnie ważne. To formuła, która włącza w decyzję osoby, którym pomagamy, jest odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę, pozwala na zachowanie godności osobistej, podtrzymuje więzi rodzinne i społeczne. Polska Akcja Humanitarna, dzięki wsparciu polskiego społeczeństwa, WFP i Unii Europejskiej, niesie właśnie taką pomoc na miejscu – w krajach, w których dzieją się kryzysy humanitarne – mówi Maria Juraszczyk, Kierownik Zespołu Misji Polskiej Akcji Humanitarnej, która wspiera kampanię #IncredibleOrdinary w Polsce.

Dzięki karcie debetowej ESSN najbardziej potrzebujące rodziny mogą opłacić czynsz, uregulować podstawowe rachunki bądź decydować, jakie jedzenie kupią. Program daje im istotne poczucie wpływu na własne życie. Rodziny objęte ESSN otrzymują 120 lir tureckich (około 75 złotych) miesięcznie na każdego członka rodziny, a raz na kwartał ich karta zostaje zasilona dodatkowymi funduszami.

Dla uchodźców w Turcji możliwość dokonania zwyczajnych wyborów to ogromny krok naprzód. Aby podkreślić znaczenie prawa każdego człowieka do tego, co zwyczajne, Światowy Program Żywnościowy oraz Unia Europejska przedstawiają historie rodzin wspieranych przez ESSN w Zwyczajnie Nadzwyczajnym Sklepie (#IncredibleOrdinary), otwartym w dniach 9-10 października w Faktycznym Domu Kultury przy ul. Gałczyńskiego 12 w Warszawie.

Więcej:  www.incredibleordinary.com