Na wschodzie zmiany na lepsze

Nie jest żadną tajemnicą, że od dekad tradycyjnie najbardziej zaniedbanym pod względem rozwoju makroregionem naszego kraju pozostaje tzw. ściana wschodnia. To wciąż niezabliźniona spuścizna zaborów. Na szczęście sytuacja tego z kolei regionu ulega poprawie – dociera tam jeden z największych strumieni funduszy unijnych, rozwijających przede wszystkim sieć połączeń komunikacyjnych. Pojawiają się też kolejne inwestycje przemysłowe: m.in. w ramach Doliny Lotniczej w woj. podkarpackim, nowa kopalnia węgla (Jan Karski na Lubelszczyźnie) czy kopalnia piasku i huta szkła w Leszkowicach k. Lubartowa – wylicza redaktor Maciej Pawlak na swoim blogu.

Pięć województw wchodzących w skład ściany wschodniej stanowiło peryferie zaboru rosyjskiego (podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie), pruskiego (warmińsko-mazurskie) i austriackiego (podkarpackie). Tymczasem wg danych GUS z 2015 r. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiło w nich 32,1-33,8 tys. zł, tj. ok. 35 proc. mniej od wielkości wyliczonej dla całej Polski (46,8 tys. zł). Dla porównania wskaźnik ten wynosił wówczas 74,7 tys. zł w najbogatszym w Polsce woj. mazowieckim, „ciągniętym” rzecz jasna w górę przez najzamożniejszą w kraju Warszawę.

Z portalu ministerstwa rozwoju poświęconemu specjalnie „ścianie wschodniej” www.polskawschodnia.gov.pl dowiadujemy się m.in., że wiceminister Adam Hamryszczak ogłosił start pożyczek na rozwój turystyki. Pożyczki finansowane ze środków ministra rozwoju, w ramach instrumentu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, trafią do sektora MSP w województwach makroregionu. Na początek zostanie rozdysponowana pierwsza z transz – 10 mln zł na każde z województw, które będą udostępniane stopniowo do 2026 r. Łączny budżet projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” wyniesie 200 mln zł.

W końcu września zawarto umowy o dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835 w rejonie Lublina. Ich wartość to blisko 330 mln zł, w tym 206,8 mln dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W makroregionie rozwija się także sieć powiązań komunikacyjnych. Ministerstwo infrastruktury jako jeden ze swych priorytetów postawiło rozwój trasy ekspresowej Via Carpatia, która na terenie Polski przebiega na odcinku: granica państwa – Augustów – Ełk – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – Lublin – Nisko – Rzeszów – Barwinek – granica państwa. Realizacja trasy ma się zakończyć do 2025 r. Wg ministerstwa nowa trasa „pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego województw, przez które przebiega, po raz pierwszy zapewniając im możliwość sprawnych powiązań w układzie południkowym”.

Powstanie także w najbliższych latach – kosztem ponad 6,5 mld zł, z istotnym wkładem środków unijnych – kolejowa Magistrala Wschodnia. W jej ramach PKP PLK podejmie się modernizacji istniejących linii kolejowych, łączących ze sobą miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, tj. Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce.

Na obszarze makroregionu rozwijane będą też inwestycje przemysłowe. Oprócz bodaj jedynej budowanej obecnie w Polsce przez australijską spółkę Prairie Mining Ltd nowej kopalni węgla kamiennego Jan Karski (ma być tam wydobywany węgiel koksujący typu 34 o bardzo niskiej zawartości popiołu) wkrótce rozpocznie się w okolicach Lubartowa realizacja przez polskiego inwestora (BD Art) huty szkła wraz z kopalnią piasku. Kosztem 400 mln zł inwestycja przyniesie ok. 800 miejsc pracy. W wywiadzie dla Polska. The Times Andrzej Michalski, dyr. zarządzający firmy zapewnił, że przyszła huta będzie wykorzystywać nowoczesne technologie, które umożliwią minimalizację złych skutków dla środowiska: „huta będzie praktycznie bezodpadowa i prawie wszystkie uboczne skutki produkcji zostaną przetworzone na nasze potrzeby”.

Źródło: http://naszeblogi.pl/48385-na-wschodzie-zmiany-na-lepsze