ING: Milion złotych dla ekologicznych innowatorów

Źródło: ING Bank Śląski

ING wybrał zwycięzców pierwszej edycji konkursu skierowanego do młodych naukowców i start-upów na najlepsze rozwiązania dotyczące obszaru czystej energii. Zwycięskie projekty otrzymały łącznie 1 mln zł na dalszy rozwój.

Nagroda główna – 400 tys. zł trafiła do DAC (Dynamic Air Cooling) za innowacyjne urządzenie do chłodzenia, które pozwala znacząco zmniejszyć emisje CO2 z klimatyzacji.

Na miejscu drugim znalazło się rozwiązanie zgłoszone przez Panel Wiatrowy, a jego autorzy otrzymają 300 tys. zł za zgłoszenie systemu pionowych turbin wiatrowych, które nie tylko produkują energię, ale mogą też pełnić funkcję ogrodzenia.

Pomysłem, który spotkał się również z dużym uznaniem kapituły było zgłoszenie SWG (Silesian Wind Generator) i otrzymało grant  w wysokości 150 tys. zł za turbinę wiatrowa z pionową osią obrotu dla gospodarstw domowych.

Dodatkowo, kapituła przyznała nagrodę specjalną o wartości 150 tys. zł dla Luminos Zielona Energia za panele fotowoltaiczne z sześciennych brył, które zwiększają efektywność produkcji energii z promieni słonecznych.

W pierwszej edycji konkursu grantowego zostały wyłonione najbardziej innowacyjne rozwiązania, które najlepiej zdaniem kapituły konkursu odpowiedziały na wyzwanie konkursu: Jak możemy zapewnić wszystkim dostęp do czystej i dostępnej energii.

– W pierwszej edycji Programu Grantowego aż 197 start-upów i młodych naukowców odpowiedziało na nasze wyzwanie. Bank poszukiwał rozwiązań, które wpłyną na poprawę efektywności energetycznej, zwiększą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy pomogą w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Tak duży odzew i zainteresowanie tym projektem są potwierdzeniem, że nasza inicjatywa to właściwy kierunek działań. Wspólnymi siłami, z wykorzystaniem technologii i innowacyjnych rozwiązań, możemy jeszcze lepiej zadbać o środowisko – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego. Jesienią uruchomimy drugą edycję programu. Już pracujemy nad kolejnym wyzwaniem, które również będzie wspierać projekty w obszarze zrównoważonego rozwoju – dodała J. Erdman.

Wyboru najlepszych rozwiązań dokonała Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli ING Banku Śląskiego, świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych podczas gali finałowej konkursu, która odbyła się 27 czerwca br.

Zwycięzcy, poza nagrodami finansowymi, mają możliwość nawiązania kontaktu z inwestorami i firmami z portfolio ING oraz indywidualnego mentoringu, dopasowanego do potrzeb prowadzonego przez nich projektu.

Program Grantowy ING Banku Śląskiego jest jednym z elementów ogłoszonej w połowie 2021 Deklaracji Ekologicznej w której m.in. bank zapowiedział, że przeznaczy 5,3 mld zł na sfinansowanie odnawialnych źródeł energii i projektów proekologicznych oraz utworzy program grantowy dla start-upów i młodych naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju z rocznym budżetem 2 mln zł.

Źródło: ING Bank Śląski