Inclusive by design – postępy Zalando w zakresie włączenia społecznego

Zalando opublikowało trzeci doroczny raport na temat różnorodności i inkluzywności. Śledzi on postępy realizacji 12 zobowiązań w ramach czterech filarów strategii do.Better: pracowników, kierownictwa, klientów oraz partnerów. Raport podkreśla zobowiązanie Zalando do stania się pierwszym miejscem, do którego klienci udają się, gdy myślą o modzie – Starting Point for Fashion, które jest przyjazne dla wszystkich.

Zalando zwiększyło udział kobiet na stanowiskach kierowniczych (+2,3 pp. do 37,5 proc.) i związanych z technologiami (+3,6 pp. do 24,8 proc.), a także poczyniło postępy w zakresie kilku innych zobowiązań. Ponadto, firma wprowadziła na rynek szeroki asortyment mody adaptacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Jestem dumny z kroków, które podjęliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, ale to nie oznacza, że na nich poprzestaniemy. Jesteśmy przekonani, że możemy zrobić jeszcze więcej: będziemy inwestować i kontynuować nasze działania, by stać się prawdziwie inkluzywnym Starting Point for Fashion. Moda ma wiele różnych wymiarów, lecz dla każdego ma znaczenie osobiste. Chcemy sprostać odpowiedzialności zaciągniętej wobec klientów, partnerów i wszystkich pracowników Zalando. Dlatego kompetencje związane z różnorodnością i inkluzywnoścą są zaszyte w całej organizacji  i nadzorowane przez całe nasze kierownictwo. – mówi David Schneider, co-CEO Zalando.

Wspieranie kobiet w rozwoju kariery na stanowiskach kierowniczych oraz związanych z technologiami

Obecnie kobiety zajmują 24,8 proc. stanowisk związanych z technologiami w Zalando. Firma odnotowała silny wzrost rok do roku (w porównaniu z 21,2 proc. w 2021 r.). Ambitny, docelowy pułap 40-60 proc. do 2023 r. będzie jednak trudny do osiągnięcia, szczególnie w obecnych warunkach makroekonomicznych, które prowadzą do ogólnego spowolnienia tempa zatrudniania. Niemniej jednak, Zalando zwiększyło wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu. Podejmowane działania łączą usprawnienia procesu zatrudniania, takie jak jak gwarantowana reprezentacja płci po stronie firmy w czasie rozmów kwalifikacyjnych, ze strategicznymi inicjatywami, które mają za zadanie przyciągnąć talentów ze społeczności niedostatecznie reprezentowanych w branży technologicznej:

  • Zalando zainicjowało Program Zmiany Kompetencji – Kobiety w Technologii – we współpracy ze StartSteps. Realizowany obecnie pilotażowy program w zakresie inżynierii oprogramowania (software engineering) umożliwia kobietom zdobycie wiedzy, rozwój oraz przejście na stanowiska związane z technologiami w Zalando.
  • Na kanwie sukcesu pierwszej edycji, Zalando planuje kontynuować program w kolejnych latach.

Zalando nie tylko stara się uczynić swoją społeczność technologiczną równą pod względem płci, ale zamierza również poszerzyć reprezentację płci w zespołach kierowniczych. Zalando systematycznie zbliża się do realizacji swojego zobowiązania – obecnie średnio 37,5 proc. stanowisk na najwyższych pięciu szczeblach kierowniczych zajmują kobiety. Celem jest, aby do końca 2023 roku stanowiły 40-60 proc. Stały postęp (w porównaniu do 35,2 proc. w 2021 r.) był możliwy dzięki wdrożeniu wspomnianych wcześniej usprawnień procesu zatrudniania oraz powołaniu konkretnych inicjatyw, takich jak Grow@Zalando, czyli wewnętrznego programu wspierającego rozwój kariery.

Łatwiejsze ubieranie się z Zalando

Po raz pierwszy Zalando wprowadziło kolekcję mody adaptacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami (w tym dla osób z ograniczoną sprawnością, mobilnością czy wrażliwością sensoryczną). Kolekcje pięciu marek własnych Zalando (Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn i Even&Odd) spełniają zobowiązanie firmy do zapewnienia jak najbardziej inkluzywnego asortymentu w zakresie ceny, rozmiarów i stylu. Ponadto Zalando oferuje również kolekcję Adaptive marki Tommy Hilfiger, a także buty adaptacyjne Nike.

Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando mówi: Naszą wizją jest, by stać się pierwszym miejscem, do którego klienci udają się, gdy myślą o modzie – Starting Point for Fashion – przyjaznym dla wszystkich. Widzimy lukę na rynku mody – znalezienie modnej i stylowej odzieży adaptacyjnej wciąż stanowi w Polsce wyzwanie dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzając kolekcje adaptacyjne w ramach naszych marek własnych, mamy nadzieję przyczynić się do zmiany tej sytuacji i zaoferować naszym klientom zróżnicowany wybór stylowej mody, we wszystkich rozmiarach i w przystępnych cenach, którą znajdą w jednym miejscu. Chcemy uczyć się od społeczności osób z niepełnosprawnościami i inspirować naszych partnerów, żebyśmy mogli nadal razem budować pożądane doświadczenia dla naszych klientów z różnego rodzaju ograniczeniami i tym samym czynić modę jeszcze bardziej inkluzywną.

Zalando będzie kontynuować działania w ramach tej ścieżki w przyszłym roku – firma została partnerem Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w 2023 roku w Berlinie.

Pełny raport 2022 do.BETTER można znaleźć tutaj.