Fundacja DHL – razem pomagamy już od 5 lat!

Zaczęło się od zaangażowania i determinacji kilku pracowników. Łączył ich jeden wspólny cel – chcieli pomagać innym. Później pozostało już tylko zarazić swoją pasją pozostałych – udało się. 26 marca Fundacja DHL „Dostrzegamy Innych Ludzi” obchodziła swoje piąte urodziny i już planuje kolejne.

Niemal 800 podopiecznych w całym kraju, dziesiątki przeprowadzonych akcji społecznych i charytatywnych, setki godzin pracy wolontariuszy i wreszcie niezliczona ilość uśmiechów i podziękowań za pomoc. To dowód na to, że wysiłek osób wspierających Fundację DHL ma sens. Choć na początku nikt nie śmiał przypuszczać, że osiągnie ona taki sukces.

Lubimy pomagać

Fundacja DHL powstała w 2012 roku z inicjatywy samych pracowników, którzy już wcześniej chętnie udzielali się społecznie. Dzięki poparciu Członków Zarządu Spółki DHL Express (Poland) dotychczasowa działalność została sformalizowana, przyjmując właściwą fundacji strukturę i zasady funkcjonowania. Nie zmienił się jednak cel. Od początku swojego istnienia Fundacja stara się pomagać tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

– Wspieramy różne inicjatywy. W ramach programu „Wolontariat w DHL” nasi pracownicy sami zgłaszają nam w jakim projekcie chcieliby wziąć udział i komu, ich zdaniem, pomoc jest najbardziej potrzebna. Jesteśmy otwarci i chętnie realizujemy wskazane propozycje, niejednokrotnie podejmując współpracę z innymi organizacjami i fundacjami – opowiada Malwina Głowacka, Dyrektor ds. Obsługi Klienta DHL Parcel i Członek Zarządu Fundacji DHL „Dostrzegamy Innych Ludzi”.

– Dzisiaj działalność charytatywna jest stałym punktem DHL-owego kalendarza i przybiera bardzo różne formy – towarzyszy Walentynkom, świętom Bożego Narodzenia, Dniu Dziecka, oraz cyklicznym eventom firmowym, takim jak DHL Fun Festival i Turniej Piłki Siatkowej DHL, czy też akcjom Bake Sale, Appreciation Week, Book Sale – dodaje Aneta Cegiełka, Specjalista ds. Sprzedaży Pośredniej DHL Express i Członek Zarządu Fundacji DHL.

Fundacja DHL zbiera fundusze na leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących, prowadzi akcje popularyzujące zdrowy tryb życia i bezpieczeństwo na drogach, wspiera inicjatywy społeczne i edukacyjne. Organizuje loterie fantowe, aukcje świąteczne i walentynkowe z których całkowity dochód przeznaczany jest na rzecz potrzebujących. Regularnie prowadzi zbiórki gier, zabawek czy  artykułów szkolnych dla młodszych podopiecznych Fundacji, których liczba sięga już niemal 800 osób. Angażuje się w organizację warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz pikników sportowych i zabaw mikołajkowych dla dzieci z domów dziecka. W tym roku wolontariusze uczestniczyli także w zbiórce na rzecz Schroniska dla zwierząt we Włocławku, któremu przekazano karmę oraz przedmioty niezbędne do funkcjonowania tego typu placówki. Przeprowadzona została także ogólnopolska zbiórka krwi dla jednego z bliskich pracownika firmy DHL Parcel.

Od 2 lat Fundacja DHL partneruje także rowerowej akcji charytatywnej „Podróż dla Innych”, zainicjowanej przez menadżerów firmy DHL Express oraz jej wieloletniego klienta. Co roku uczestnicy rowerowej eskapady w kilka dni pokonują kilkusetkilometrowy dystans przemierzając Polskę niemal wzdłuż i wszerz. Głównym celem podróży jest zbiórka środków na rzecz podopiecznych Fundacji DHL „Dostrzegamy Innych Ludzi” i współpracującej z nią Fundacji „Jedni Drugim”. Do tej pory w ramach akcji „Podróż dla Innych” udało się zebrać fundusze na leczenie i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla podopiecznych Fundacji.

Obecnie Fundacja DHL aktywnie współpracuje z 8 instytucjami, których misją również jest niesienie pomocy innym. Są to  m.in. z: Fundacja Słonie na Balkonie, Fundacja Gajusz, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku, wybrane Domy Dziecka czy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Siłą są ludzie

Wszystkie dotychczas prowadzone przez Fundację projekty nie mogłyby powstać, gdyby nie ludzie. To pracownicy i kurierzy DHL Express (Poland) byli i są głównymi inicjatorami wszystkich akcji charytatywnych i społecznych. Co ciekawe z roku na rok liczba wolontariuszy i osób zaangażowanych w liczne akcje Fundacji rośnie. Chętnych do pomocy nie brakuje, a forma wsparcia jest całkowicie dowolna. Niektórzy decydują się na przekazanie przedmiotów na aukcje, inni wybierają finansową pomoc, a jeszcze inni ofiarują swój wolny czas. Szybko okazuje się, że każdy może stać się bohaterem. Wystarczy tylko odrobina chęci.

– Naszą największą siłą są ludzie, którzy dzięki zaangażowaniu w pomoc innym otrzymują coś, czego nie da się kupić. Poczucie satysfakcji, radość, dumę i motywację do kolejnych działań. To z kolei pozytywnie przekłada się na atmosferę w pracy. Myślę, że teraz już nikt z nas nie wyobraża sobie wydarzenia, w którym nie zostałaby przeprowadzona akcja przygotowana przez naszą Fundację. Stała się ona naturalną częścią naszej organizacji   – komentuje Malwina Głowacka.