Finał VICHY Siła Kobiet

Zakończył się, trwający od października 2017 roku, program skierowany do organizacji działających w obszarze pożytku publicznego, które zostały założone lub współzałożone przez kobiety i które nadal są przez kobiety zarządzane. W ostatnim etapie programu, czyli głosowaniu na stronie www.poczujswojasile.pl, internauci wybrali trzy zwycięskie organizacje. W kategorii Kobieta dla Społeczeństwa zwyciężyło Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku, w kategorii Kobieta dla Zdrowia – Fundacja „Rodzić po ludzku”, a w kategorii Kobieta dla Biznesu wygrało Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”. Wszystkie zwycięskie organizacje otrzymają dotacje w wysokości 20 tysięcy złotych.

 

Do programu VICHY „Siła Kobiet” zgłosiło się prawie 100 organizacji z całej Polski działających w obszarze pożytku publicznego. Jury, pod przewodnictwem Pauliny Młynarskiej, w grudniu 2017 roku wybrało spośród nich 15, które przeszły do kolejnego etapu oraz otrzymały mikrodotacje w wysokości 2 tysięcy złotych. W ostatnim etapie programu oddano ponad 8 tysięcy głosów. „Cieszę się, że finalna decyzja należała do internautów, bo wybór zwycięzców byłby ogromnie trudną decyzją. Program po raz kolejny udowodnił, że kobiety posiadają nieprawdopodobną siłę i potrafią ją wykorzystać w najlepszy możliwy sposób” – mówi Paulina Młynarska, przewodnicząca Jury VICHY „Siła Kobiet”.

Kim są kobiety, które stoją za zwycięskimi organizacjami? 
Ewa Suchnicka, Prezes Stowarzyszenia Bardziej Kochani, stworzyła system wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Downa. Postanowiła zrobić wszystko, aby jeden dodatkowy chromosom nie był końcem świata dla tych, którym przyjdzie się z nim zmierzyć. Stowarzyszenie poprzez swoje działania pokazuje drogę wielu rodzicom dzieci z zespołem Downa, jak prowadzić normalne życie, realizować się zawodowo i prywatnie.

Urszula Nowakowska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji Centrum Praw Kobiet, od lat pomaga kobietom, które są ofiarami przemocy domowej. Stowarzyszenie, którym kieruje, służy wsparciem psychologicznym i prawnym pokrzywdzonym kobietom, aby mogły zyskać niezależność i siłę niezbędne do tego, by stawić opór przemocowemu partnerowi. Bezpłatne porady prawne i psychologiczne, badania i kampanie społeczne, a także walka o zmianę przepisów prawnych, tak, aby chroniły kobiety, to tylko niewielki wycinek działań prowadzonych przez Fundację.

Anna Otffinowska i Joanna Pietrusiewicz, to kobiety które stoją na czele Fundacji odpowiedzialnej za zrewolucjonizowanie podejścia do kwestii porodów w Polsce. Po latach piętnowania przez Fundację złych praktyk, stałego nacisku na rząd udało się doprowadzić do powstania specjalnego aktu prawnego – Standardów Opieki Okołoporodowej. Jest to jedno z nowocześniejszych w krajach UE uregulowań w zakresie opieki okołoporodowej. Działania Fundacji mają na celu wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw.

Jakie projekty zostaną zrealizowane? 
Dotacje, które są nagrodą w programie zostaną przeznaczone na cele statutowe organizacji. Stowarzyszenie Bardziej Kochani planuje dalszy rozwój dotychczasowych aktywności skierowanych do kobiet, które stają się matkami dzieci z Zespołem Downa, w tym między innymi rozwój infolinii i grup wsparcia. Gdański oddział CPK chciałby z kolei zrealizować kompleksowy, spójny i długofalowy projekt na rzecz kobiet doświadczających w swoim życiu przemocy, który pomógłby im pokonać lęk, skrajnie niską samoocenę i utratę wiary w możliwość zmiany oraz inne typowe skutki doznawanej przemocy. Najbliższe plany Fundacji „Rodzić po ludzku” to „Tydzień Godnego Porodu” – ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego lokalne aktywistki w różnych miastach Polski zorganizują wydarzenia dla kobiet promujące zapisy SOO i poszerzające świadomość kobiet w zakresie ich praw.

Wszystkie szczegóły na temat zwycięskich organizacji, kobiet stojących za ich sukcesem oraz planów na przyszłość można znaleźć na stronie www.poczujswojasile.pl.