Europejskie i krajowe wyróżnienia dla Śląskiego Klastra Lotniczego

Śląski Klaster Lotniczy otrzymał nagrodę specjalną agencji multimedialnej Newseria podczas uroczystej gali „Inspiratorzy biznesu: Innowacje”. Nagroda jest wyrazem uznania dla Śląskiego Klastra Lotniczego (ŚKL) za wybitne osiągnięcia w kraju i za granicą. ŚKL jako pierwszy klaster w Polsce zdobył w tym roku najwyższy certyfikat Gold Label, przyznawany przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

 

W lutym 2018 r. Śląski Klaster Lotniczy (Krajowy Klaster Kluczowy, członek Związku Pracodawców Klastry Polskie – ZPKP), wziął udział w audycie prowadzonym przez ESCA i jako pierwszy klaster w Polsce uzyskał Złoty Certyfikat Jakości przyznawany najlepszym klastrom w Europie. Laureat może posługiwać się certyfikatem przez dwa lata. Krajowym dowodem uznania dla ŚKL jest nagroda specjalna przyznana przez agencję Newseria podczas uroczystej gali „Inspiratorzy biznesu: Innowacje”, która odbyła się 20 marca 2018 r. w Warszawie. Nagrodę w imieniu klastra odebrał prezes ZPKP oraz ŚKL Krzysztof Krystowski.

– Bardzo cieszę się z tej nagrody, ponieważ złoty certyfikat ESCA to najwyższe wyróżnienie dla struktury zarządzania Śląskiego Klastra Lotniczego, potwierdzone wieloetapowym audytem – powiedział Krzysztof Krystowski – nagroda za innowacyjność to także dowód na to, że idea klastra z sukcesem zakorzeniła się w naszym kraju.

W Polsce istnieje ok. 200 klastrów, czyli firm konkurujących ze sobą, ale decydujących się na współpracę, aby osiągnąć wspólny cel, np. realizację prac badawczo naukowych. Udział w klastrach zwiększa produktywność przedsiębiorstw, podnosi ich poziom innowacyjności oraz stwarza korzystne warunki dla powstawania nowych firm. Bardzo istotna jest ożywiona wymiana informacji i doświadczenia w obrębie klastra.

Polskie klastry działają głównie w sektorach technologii informacyjno-komunikacyjnych, energetyki, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa, branży medycznej i turystycznej. Znaczna liczba klastrów działa także w sektorze usług biznesowych, przemyśle metalowym oraz technologiach produkcji.

Zdaniem prezesa Krzysztofa Krystowskiego, zarówno możliwość posługiwania się złotą odznaką ESCA jak i nagroda specjalna agencji Newseria, na pewno przyczynią się do większej rozpoznawalności Śląskiego Klastra Lotniczego w kraju i na arenie międzynarodowej – Jest to sukces polskiej branży lotniczej – podsumowuje prezes Krystowski.

Śląski Klaster Lotniczy, laureat europejskiego Złotego Certyfikatu Jakości, powstał w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz stworzenia optymalnych warunków dla transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań w obrębie branży lotniczej oraz szerzej – na obszarze nauki i przemysłu. Obecnie do klastra należy ponad 60 podmiotów, w tym uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu. Główne kompetencje ŚKL to produkcja szybowców, samolotów lekkich i ultralekkich, samolotów bezzałogowych, modułów do silników lotniczych, a także szereg zaawansowanych usług dla lotnictwa i przemysłu. Członkowie Śląskiego Klastra Lotniczego generują przychód w wysokości około 3 mld zł, gdzie ponad 80% pochodzi z eksportu, a zatrudnienie jest na poziomie 15 tysięcy pracowników i stale wzrasta.

Śląski Klaster Lotniczy zainicjował powstanie specjalności na Politechnice Śląskiej pod patronatem klastra. Studenci na ten moment mogą kształcić swoje umiejętności na takich kierunkach jak Lightweight Structures oraz Aircraft Design. Stawiając na nowoczesne metody nauczania studenci mogą w trakcie nauki rozwijać przede wszystkim praktyczną wiedzę w przemyśle, co pozwala im w szybszy i łatwiejszy sposób znaleźć się na rynku pracy.

Źródło: Newseria