Blisko 80% sklepów Carrefour Polska z rozwiązaniami proekologicznymi

Carrefour, z myślą o ochronie środowiska i ograniczeniu zmian klimatu, podjął globalny wysiłek na rzecz zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Ważnym projektem realizowanym w tym obszarze jest wdrażanie proekologicznych rozwiązań w sklepach, takich jak przyjazny środowisku system chłodniczy, innowacyjna instalacja geotermalna, czy energooszczędne oświetlenie LED, które działa już w blisko 80% sklepów Carrefour Polska.  

 

Grupa Carrefour, mając na uwadze ochronę klimatu, podjęła zobowiązanie o ograniczeniu emisji CO2 o 40% do 2025 roku oraz o 70% do 2050 roku, w porównaniu z poziomem z roku 2010. Aby tego dokonać, sieć planuje ograniczenie zużycia energii o 30% do 2025 roku. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe, m.in. dzięki szeregu proekologicznych rozwiązań technologicznych, które są wdrażane w sklepach.

W blisko 80% super- i hipermarketów Carrefour Polska wymieniono już tradycyjne oświetlenie na lamy LED, które w każdym ze sklepów pozwalają zmniejszyć zużycie energii elektrycznej potrzebnej na oświetlenie o około 20-30 procent. Do końca roku wymiana tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne zostanie zrealizowana w kolejnych 29 sklepach.

Modernizacji poddawane jest również chłodnictwo. Obecnie w 38 sklepach sieci systemy chłodnicze wykorzystujące freony zastąpiono przyjaznymi dla środowiska instalacjami wykorzystującymi dwutlenek węgla jako czynnik chłodzący. Zastosowanie CO2 pozwala uzyskać bardzo niskie temperatury i jest bezpieczne dla ludzi i produktów, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii wykorzystywanej do chłodzenia średnio od 30 do 40%.

Duży spadek zużycia energii elektrycznej pozwala osiągnąć również innowacyjna instalacja geotermalna, która działa już w 5 sklepach Carrefou: w Sosnowcu, Zamościu, Olsztynie, Gdańsku oraz Warszawie przy ul. Głębockiej. Zastosowanie systemu wykorzystującego temperaturę wód podziemnych do obniżenia lub podwyższenia temperatury powietrza w obiekcie pozwala zoptymalizować zużycie energii nawet o blisko 40 procent, jak to ma miejsce w ostatnim z wspomnianych sklepów.

Ponadto, w ramach wprowadzania nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do redukcji konsumpcji energii i emisji CO2, Carrefour Polska modernizuje również systemy wentylacji w swoich sklepach, a na dachach wybranych hipermarketów montuje panele słoneczne. Proekologiczne rozwiązania w sklepach wpisują się w założenia programu „STOP Marnotrawstwu”, jednego z filarów strategii CSR Carrefour. Jego celem jest walka z marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy, a także promowanie postaw proekologicznych wśród klientów, pracowników oraz dostawców.