Bezpieczeństwo pracowników to bezpieczeństwo firmy

W PKP LHS w działania związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa pracy zaangażowani są też sami pracownicy.

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa otrzymała nagrodę w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, przeprowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy. Tym samym firma została wpisana na Złotą Listę Pracodawców. Celem konkursu było promowanie pracodawców, którzy stwarzają warunki pracy zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy.

Nagroda Głównego Inspektora Pracy, to wyróżnianie tych pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu BHP. Konkurs “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” cieszy się w całym kraju rosnącym zainteresowaniem wśród pracodawców.

PKP LHS została nagrodzona w kategorii przedsiębiorców zatrudniających powyżej 250 pracowników. W imieniu spółki nagrodę odebrał Łukasz Górnicki, prezes zarządu PKP LHS.

– Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników to od lat jedne z głównych priorytetów naszej firmy. Nagroda Głównego Inspektora Pracy jest potwierdzeniem wysokich standardów BHP obowiązujących w naszej spółce. To również dowód uznania dla zaangażowania i postawy pracowników, którzy poprzez codzienną pracę współtworzą bezpieczne miejsca pracy w PKP LHS – powiedział Łukasz Górnicki.

Konkurs składał się z dwóch etapów – regionalnego i ogólnokrajowego. Oceniane były bezpieczeństwo i higiena pracy, stan wypadkowości firmy, przestrzeganie szeroko rozumianych przepisów prawa pracy, rozwiązania systemowe w obszarze BHP, a także dodatkowe elementy takie jak popularyzacja wiedzy z zakresu BHP czy ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy.

PKP LHS to znaczący pracodawca w południowo-wschodniej Polsce – zatrudnia blisko 1,3 tys. osób. Kwestie bezpieczeństwa dotyczą również kilkuset współpracujących ze spółką.

– Na kolei obowiązuje szereg bardzo szczegółowych przepisów. Mogłoby się wydawać, że to wystarczy, aby praca była bezpieczna – nic bardziej mylnego. Trzeba dbać o bezpieczeństwo każdego dnia i walczyć z największym wrogiem, jakim jest rutyna – mówi Górnicki. – Zarząd LHS w ostatnim czasie podjął bardzo dużo decyzji, które mają się przyczynić do podniesienia bezpieczeństwa.

W prace nad zwiększaniem bezpieczeństwa pracy zaangażowani są też sami pracownicy. Jak podkreśla Górnicki, jest to jeden z elementów szeroko prowadzonego wolontariatu pracowniczego.

Zatrudnieni w PKP LHS włączają się również w akcje na rzecz ochrony środowiska. Spółka jest organizatorem cyklicznej akcji sprzątania Roztoczańskiego Parku Narodowego – na początku października br. już po raz czwarty odbyła się akcja wolontariatu pracowniczego o nazwie „EKOlogiczni”.

W swoich działaniach spółka koncentruje się na minimalizowaniu wpływu eksploatacji linii kolejowej na przyrodę RPN. Podejmowane wspólne przez PKP LHS oraz dyrekcję parku działania mają na celu prowadzenie badań naukowych i popularyzowanie idei ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza oraz realizowanie wspólnych kampanii i projektów społecznych. Tego typu działania umożliwiają mieszkańcom regionu i całej Polski korzystanie z zasobów środowiska naturalnego.

Linia nr 65

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa funkcjonuje w ramach zintegrowanej struktury, jako zarządca linii kolejowej nr 65 (tzw. szeroki tor) i podmiot wykonujący na tej linii przewozy towarów, zaspokajając potrzeby transportowe regionu południowo–wschodniej Polski. Linia kolejowa nr 65 jest najdłuższą linią szerokotorową w Polsce (o prześwicie 1520 mm) przeznaczoną do transportu towarowego – liczy blisko 400 km. Linia LHS biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. Jej zasadniczą rolą jest zaspokajanie potrzeb transportowych regionu, w tym zaopatrywanie w surowce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Oferujemy transport ładunków bez konieczności przeładunku na granicy oraz możliwość prowadzenia ciężkich składów całopociągowych. Świadczy usługi dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. metalurgicznego, chemicznego, paliwowo- energetycznego, przetwórstwa drzewnego oraz budownictwa.

Paulina Rozwadzka