100 000 euro dla Yofix w europejskiej edycji programu Nutrition Greenhouse

Po zakończeniu półrocznego programu Nutrition Greenhouse nagroda główna w postaci dofinansowania w kwocie 100.000 euro przypadła izraelskiemu start-upowi, firmie Yofix, który tym samym pokonał 9 pozostałych finalistów. Yofix, producent alternatywnych dla przetworów mlecznych produktów bazujących na fermentowanych wyciągach roślinnych z tzw. „czystą etykietą” (jasno i klarownie napisany skład, wszelkie składniki są naturalne bądź przynajmniej uważane za tradycyjne) zachwycił członków komisji PepsiCo strategicznym podejściem do wprowadzenia produktów na rynek oraz znaczącym przyrostem sprzedaży detalicznej przez cały czas trwania programu.

Wraz z dziewięcioma innymi markami z sektora przetwórstwa żywności i napojów, Yofix został zakwalifikowany do udziału w finale drugiej edycji europejskiego programu PepsiCo Nutrition Greenhouse. Przez cały czas trwania programu każdy start-up mógł liczyć na dopasowane do danej działalności odpowiednio dobrane wsparcie mentorskie ekspertów PepsiCo, którego celem było pokonanie wyzwań rynkowych oraz pojawiających się na początku działalności trudności biznesowych, takich jak wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, przeprowadzenie pozycjonowania rynkowego, czy promocji marki.

PepsiCo zaoferowało ponadto każdemu z finalistów 20.000 euro początkowego dofinansowania, dzięki którym firmy miały rozpocząć prace w ramach programu oraz przyspieszyć rozwój prowadzonej działalności. Wszystkie dziesięć podmiotów odnotowało znaczący wzrost, nie tylko pod względem strategicznego rozwoju marki czy ekspansji, lecz również pod względem finansowym – łączna wartość sprzedaży całej grupy uczestniczących w programie podmiotów wzrosła o 145% względem tego samego okresu roku poprzedzającego.1

Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonego przeglądu i oceny podejmowanych przez firmy działań przez specjalną komisję z ramienia PepsiCo, nagroda główna w programie Nutrition Greenhouse w kwocie 100.000 euro została przyznana firmie Yofix. To właśnie ten podmiot w sposób znaczący zwiększył skalę swojej działalności, oddając do użytku w okresie trwania programu obiekt produkcyjny, wprowadzając na izraelski rynek nową linię produktów, a także opracowując strategiczny plan wejścia na rynki międzynarodowe.

„W drugiej edycji naszego programu inkubacyjnego Nutrition Greenhouse w Europie mieliśmy przyjemność nawiązać i prowadzić partnerską współpracę z wyróżniającą się grupą innowacyjnych i zaangażowanych przedsiębiorców. Wizja programu pozostaje niezmienna: wspierać perspektywicznie ukierunkowane start-upy z sektora produkcji żywności i napojów, aby zapewnić odbiorcom na całym świecie dostęp do smacznych i odżywczych produktów” – powiedział David Schwartz, Dyrektor ds. Innowacji na region Europy i Afryki Subsaharyjskiej w PepsiCo, lider programu Nutrition Greenhouse. „Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia w branży przyczyniliśmy się do szybkiego rozwoju 10 wspaniałych nowych firm. Jest to kolejny udany rok wzajemnej nauki i współpracy, zarówno dla uczestników programu, jak i naszych mentorów” – dodał Schwartz.

Steve Grun został mianowany prezesem Yofix w roku 2018, udzielając tym samym wsparcia Ronenowi Lavee, wiceprezesowi ds. operacyjnych i założycielowi firmy. Steve wykorzystał początkowe dofinansowanie w kwocie 20.000 euro oraz możliwość współpracy z ekspertami z ramienia PepsiCo na promocję marki i przeprowadzenie badań rynkowych w ramach przygotowań do wejścia firmy na rynki zagraniczne. Firma planuje wykorzystać nagrodę główną, czyli 100.000 euro, na analizę możliwości rozpoczęcia działalności na innych rynkach europejskich.

„To zaszczyt, że mogliśmy uczestniczyć w tegorocznym programie Nutrition Greenhouse. Jestem bardzo zadowolony, przyjmując wsparcie finansowe w kwocie 100.000 euro na rzecz Yofix. Udział w programie był niezapomnianym doświadczeniem – osobiście bardzo dużo nauczyłem się od naszego mentora z ramienia PepsiCo i innych ekspertów z dziedziny prowadzenia działalności. Uzyskane przez naszą firmę w minionym półroczu efekty nie byłyby możliwe bez wsparcia PepsiCo, ani bez wsparcia pozostałych finalistów tegorocznej edycji programu. Z niecierpliwością czekam na dalszy rozwój programu w przyszłości – na pewno polecę udział w nim wszystkim rozwijającym swoje projekty przedsiębiorcom i start-upom” – powiedział Steve Grun z Yofix.

„Możliwość uczestniczenia w tegorocznej edycji Nutrition Greenhouse jako mentor okazała się niezwykle satysfakcjonująca. Z ogromną przyjemnością wspominam współpracę ze Stevem i możliwość udzielenia mu wsparcia w dążeniu do realizacji w pełni zasłużonego efektu. Jego energia i determinacja nie tylko wywarła na mnie duże wrażenie, ale stała się też inspiracją – wiele się podczas tego okresu nauczyłam, i wiele z tych wniosków zastosuję w mojej codziennej pracy. Na podstawie rozmów, jakie prowadziłam przez cały czas trwania programu z innymi mentorami z grupy mogę śmiało powiedzieć, że korzyści tej inicjatywy są zdecydowanie wzajemne” – dodała Alina Imbrea, mentor przydzielony firmie Yofix i Dyrektor Marketingu w Adult Break Platform, Eastern Europe Snacks w PepsiCo.

Program Nutrition Greenhouse pełni ważną rolę w realizacji celów i zamierzeń wynikających ze strategii „Działanie ze świadomości celu” PepsiCo (Performance with Purpose), zwłaszcza w odniesieniu do celu oferowania konsumentom bardziej odżywczych produktów żywnościowych.

Więcej informacji na temat strategii „Działanie ze świadomości celu” znajduje się na stronie http://www.pepsico.com/sustainability/performance-with-purpose .