Żywiec Zdrój na rzecz środowiska

Żywiec Zdrój realizuje swoje pionierskie zobowiązanie środowiskowe, ogłoszone podczas ostatniego Szczytu Klimatycznego ONZ. Jednym z kluczowych założeń tej deklaracji jest opracowanie i wprowadzenie alternatyw dla plastikowych opakowań. Dlatego, po zaledwie pół roku od ogłoszenia tego zobowiązania, firma wprowadziła na rynek szklane butelki i puszki. Jest to kolejny krok Żywiec Zdrój w kierunku ograniczania użycia pierwotnego plastiku, po tym jak w marcu firma na stałe wprowadziła do swojej oferty wodę w butelkach 5l w 100% wykonanych z przetworzonego plastiku.

Żywiec Zdrój konsekwentnie działa na rzecz zwiększenia efektywności recyklingu w Polsce. Dalszy kierunek tych działań określa zobowiązanie, jakie firma ogłosiła podczas ostatniego Szczytu Klimatycznego ONZ. Pół roku temu zadeklarowała, że do 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką wprowadza na rynek zostanie zebrana i poddana recyklingowi. Żywiec Zdrój zobowiązał się również do działania wspólnie z partnerami na rzecz bardziej efektywnego systemu zbiórki i recyklingu, by w 2025 roku osiągnąć powyżej 90% recyklingu butelek PET w Polsce.

Kolejne życie plastiku

Firma prowadzi działania wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, w myśl której ten sam zasób może być przetwarzany i ponownie wykorzystany do produkcji nowych opakowań. Wyraźnym tego przykładem jest wprowadzona w marcu tego roku woda w opakowaniach 5l, w 100% wykonanych z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Żywiec Zdrój sukcesywnie zwiększa udział przetworzonego surowca w swoich pozostałych opakowaniach PET. Tego rodzaju działania pozwalają ograniczać użycie pierwotnego plastiku, a tym samym znacząco zmniejszają zużycie surowców naturalnych i emisję CO2.

Konsekwentnie zwiększamy ilość tworzywa pochodzącego z recyklingu, jakie wykorzystujemy do produkcji naszych opakowań. Od 2016 ponad trzykrotnie zwiększyliśmy nasze użycie przetworzonego materiału (rPET), tym samym dając impuls całemu systemowi obiegu opakowań do zwiększania ilości surowca, który zostaje ponownie wykorzystany. Jest to jedno z działań, poprzez które realizujemy nasze zobowiązanie – mówi Edyta Krysiuk–Kowalczyk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego rozwoju w Żywiec Zdrój.

Ważny krok w realizacji zobowiązania

Znaczącą częścią zobowiązania, jakie realizuje firma jest również wprowadzanie na rynek alternatyw dla plastikowych opakowań. W ofercie firmy właśnie pojawiła się woda w szklanych butelkach oraz napój w puszkach, co również wpływa na ograniczenie zużycia pierwotnego plastiku.

Wprowadzając nowe rodzaje opakowań, dajemy konsumentom możliwość szerszego wyboru. Bez względu jednak na to, po jaki produkt zechcą sięgnąć, kluczowe jest, by każde opakowanie po skorzystaniu z niego trafiło do selektywnej zbiórki odpadów. Segregując je, każdy z nas może zatroszczyć się o środowisko naturalne. Zarówno butelki PET, jak i butelki szklane oraz puszki, po przekazaniu do recyklingu stają się cennymi surowcami wtórnymi, które mogą zostać przetworzone i zyskać nowe życie – dodaje Edyta Krysiuk-Kowalczyk.