Zielona kropka

0
40

Społeczna odpowiedzialność biznesu z każdym rokiem staje się coraz ważniejszym elementem polityki firm. To ważna filozofia współistnienia przedsiębiorstwa z jego bliższym i dalszym otoczeniem, wyraz odpowiedzialności za środowisko i ludzi. Obowiązkowy audyt energetyczny w firmie Diaverum stał się punktem wyjścia do działań mających na celu szeroko pojęte oszczędności.

Firma Diaverum przeprowadziła audyt zużycia energii elektrycznej, który powierzono przedsiębiorstwu zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Z racji faktu, że firma wynajmuje pomieszczenia głównie od szpitali, nie ma możliwości wprowadzenia radykalnych programów oszczędnościowych, jak choćby panele słoneczne na dachach. Jednak dzięki zaangażowaniu pracowników i zarządu udało się wprowadzić proste metody oszczędzania, jak choćby „Zielona kropka”, czyli naklejka umieszczona przy włącznikach światła, przypominająca o konieczności jego gaszenia przy wyjściu z pokoju. Dodatkowo firma rozpisała konkurs dla dzieci pracowników na plakat promujący ekologiczne zachowania. Poza dobra zabawą, akcja miała charakter edukacyjny, dając najmłodszym okazję do zapoznania się z problemami zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Diaverum zwraca również uwagę na stopień zużycia wody w swoich placówkach. Niestety na sam proces dializowania jednej osoby przeznacza się ponad 150 litrów wody, a trzeba dodać, że większość pacjentów ma trzy zabiegi w tygodniu co daje 156 dializ rocznie. Dzięki temu, że w 2012 roku firma przyjęła Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Zarzadzania Środowiskowego ISO 14001, udało się ograniczyć zużycie wody o kilka procent, jednak w skali ogólnego zużycia wody daje to oszczędności rzędu dziesiątków tysięcy litrów wody rocznie.

Emilian Kotowski