Zarządzanie generacjami i starzejące się społeczeństwo szansą dla biznesu

0
22

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało, wraz z partnerami, analizę tematyczną poświęconą zarządzaniu wiekiem w miejscu pracy. W analizie, oprócz tekstów eksperckich, znalazły się przykłady dobrych praktyk firm partnerów organizacji: Orange Polska, Henkel Polska, Cemex Polska, Polpharma i ArcelorMittal Poland. Publikacja jest elementem działań międzynarodowej inicjatywy Karta Różnorodności.

Jak wynika z przeprowadzonego wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności badania, najbardziej popularnymi działaniami z zakresu zarządzania różnorodnością w organizacjach w Polsce są aktywności skierowane do kobiet, osób z niepełnosprawnościami i  osób starszych (55+). Wciąż jednak stosunkowo niewiele jest ciekawych działań poświęconych budowaniu dobrej współpracy poprzez zarządzanie różnymi generacjami w organizacjach.

– Chociaż nie ma uniwersalnych recept na sukces w budowaniu zaangażowania pracowników i pozyskiwania talentów, to systemowe zarządzanie wiekiem i różnymi pokoleniami w miejscu pracy jest wspólnym wyzwaniem biznesu i szerzej polskiej gospodarki. – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W publikacji znalazły się artykuły przygotowane przez ekspertki analizujące jej temat przewodni z różnych perspektyw. Paulina Kaczmarek i Marta Orzęcka z firmy Deloitte prezentują podejście firm obecnych w giełdowym RESPECT Index do kwestii zarządzania różnorodnością. Dr hab. Izabela Warwas, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, przybliża zagadnienie zarządzania generacjami w miejscu pracy, a dr Anna Jawor-Joniewicz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych przedstawia rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem w firmach – Laureatach Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W analizie tematycznej nie zabrakło także prezentacji działań firm realizujących aktywności z zakresu zarządzania generacjami. Swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami odpowiadającymi na wyzwania demograficzne – starzejące się społeczeństwo, braki kadrowe, wyzwania komunikacji międzypokoleniowej, angażowanie pracowników z najdłuższym stażem, przeciwdziałanie wykluczeniu, budowanie poczucia wspólnoty, kultury inkluzji między różnymi wiekowo pracownikami dzielą się: ArcelorMittal Poland, CEMEX Polska, Henkel Polska, Orange Polska, Polpharma.

– Mam nadzieję, że zarówno wiedza ekspercka, jak i doświadczenia firm, przedstawione w tej publikacji, będą stanowić źródło inspiracji dla tych wszystkich, którzy nie tylko chcą skorzystać z potencjału różnorodności wiekowej, ale po prostu lepiej przygotować się na współczesne i przyszłe wyzwania rynku pracy. Jeśli weźmiemy pod uwagę dane dotyczące aktywności zawodowej Polaków na poziomie zaledwie 56% , to wydaje się, że poszukiwanie sposób na przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników powinno interesować każdego pracodawcę   – dodaje Marzena Strzelczak

Analiza tematyczna w Bazie wiedzy o CSR

Jak każda publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, także analiza tematyczna „Zarządzanie generacjami i starzejące się społeczeństwo jako szanse dla biznesu” dostępna jest bezpłatnie w formie online w Bazie Wiedzy o CSR na portalu odpowiedzialnybiznes.pl.