Wolontariat szyty na miarę

W 2018 roku firma P&G zaangażowała 130 pracowników w wolontariat pracowniczy. Chętni mogli zgłosić swoje autorskie projekty, sadzić drzewa w Tygodniu Ziemi lub włączyć się w pomoc osobom potrzebującym, żyjącym w trudnych warunkach mieszkaniowych. Już od ponad 180 lat, marki i pracownicy P&G dostarczają produkty poprawiające jakość życia ludziom na całym świecie. Dlatego też w swoich działaniach społecznych firma skupia się na poprawie jakości warunków mieszkaniowych osób i rodzin w potrzebie współpracując w tym zakresie m.in. z Fundacją Habitat for Humanity.

 

P&G to jedna z największych międzynarodowych firm FMCG, producent takich marek jak Always®, Head & Shoulders® i Pampers®. Wykorzystując swój globalny potencjał firma postanowiła nawiązać w 2013 roku współpracę z Habitat for Humanity w kilkunastu krajach, w tym również w Polsce. W ramach globalnego partnerstwa z siecią organizacji dobroczynnych Habitat for Humanity, firma tworzy warunki dla wolontariuszy, aby angażowali się w realizację prac remontowych na rzecz osób i rodzin w potrzebie oraz współfinansuje te remonty, przekazując na ich rzecz środki finansowe. Przez te wszystkie lata, tysiące wolontariuszy P&G z całego świata pomogło potrzebującym w trudnych warunkach mieszkaniowych.

„Choć mogłoby się wydawać, że w Polsce złe warunki mieszkaniowe to nie jest aż taki duży problem, to nadal ok. 14% społeczeństwa żyje w warunkach odbiegających od tzw. podstawowych standardów – pod tym względem jesteśmy na szarym końcu europejskich statystyk. Celem Habitat for Humanity Poland jest zapewnianie rodzinom w potrzebie godnych warunków do życia. Współpraca z różnymi Partnerami, w tym również długoletnia współpraca z P&G, sprawia, że możemy pomagać większej liczbie potrzebujących.”– tłumaczy Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Prezes Zarządu Habitat for Humanity Poland.

W ramach tegorocznej współpracy, na początku czerwca firma wyremontowała dwa lokale w Warszawie, lada dzień wolontariusze rozpoczną prace w mieszkaniu w Łodzi, w którym dzięki remontowi zamieszka mama z czwórką dzieci. Pracownicy na czas wolontariatu otrzymują dzień wolny, przechodzą szkolenie BHP i otrzymują wszystkie potrzebne sprzęty i materiały remontowe. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na stanowisko czy staż w firmie, jeżeli tylko dobrowolnie chce poświęcić swój czas drugiemu człowiekowi.

Co roku do akcji zapraszany jest wyjątkowy ambasador, który razem z pracownikami P&G remontuje mieszkania wytypowane przez Fundację Habitat for Humanity Poland. W tym roku, do projektu zaproszono Paulinę Sykut Jeżynę, która już od dawna angażuje się w różne akcje społeczne i charytatywne.

„Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do tegorocznej akcji P&G i Habitat for Humanity. Głęboko wierzę, że rodziny, którym pomagamy otrzymują coś więcej niż tylko nowe mieszkanie. Pokazujemy osobom w ciężkiej sytuacji materialnej, że wokół nich są ludzie, którzy przejmują się ich losem i chcą im pomagać. Wolontariat to bardzo piękna forma pomocy innym. Poświęcając swój czas, możemy zupełnie odmienić czyjeś życie. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się angażować w wolontariat, bo to pozwoli zwiększyć skalę niesionej pomocy.” – dodaje Paulina Sykut Jeżyna.

Firma P&G dostrzega wiele korzyści z angażowania się w działania społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego też poszerzono opcje wolontariatu dla pracowników. Oprócz udziału w programie prowadzonym z Habitat for Humanity, chętni mogą też zaangażować się w firmowe akcje społeczno-charytatywne, bądź zaproponować własny projekt. W ten sposób, P&G może lepiej odpowiadać na potrzeby różnorodnych interesariuszy – społeczności lokalnych, czy organizacji pozarządowych.

„Jedną z wartości P&G jest różnorodność. Nasi pracownicy tworzą silnie zróżnicowaną społeczność. Każdy z nich jest wyjątkowy, wielu angażuje się w rozwiązanie różnych problemów społecznych. . Dlatego właśnie, tworzymy różne możliwości w ramach naszego wolontariatu pracowniczego. Mianownikiem tych wszystkich działań, tak samo jak naszych marek, jest poprawa jakości życia” – wskazuje Małgorzata Mejer, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej na Europę Centralną w P&G.

W maju tego roku pracownicy P&G mieli okazję włączyć się w obchody Tygodnia Ziemi. Hasło tegorocznej akcji „Zrównoważona konsumpcja, nasza ambicja, nasza przyszłość” nawiązywało do tego, że odpowiedzialność za dbanie o środowisko ponosimy wszyscy. Grupa wolontariuszy P&G posadziła drzewka i oczyściła plac zabaw na warszawskim Targówku.

„Jesteśmy przekonani, że firmy mogą być siłą zmieniającą świat na lepsze. Jako globalny obywatel korporacyjny, tak właśnie staramy się postępować. Wolontariat pracowniczy pomaga nam razem zmieniać świat na lepsze i to jest jego największa siła. Jeżeli przy tym możemy zwiększyć zaangażowanie i satysfakcję naszych pracowników? Będzie to dla nas tym większą wartością!” – podsumowuje Małgorzata Mejer, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej na Europę Centralną w P&G.

Dla tych pracowników, którzy chcieli sprawdzić się i zrealizować własny pomysł, P&G uruchomiło program grantowy. Chętni, którzy chcieli się do niego zgłosić, musieli przedstawić plan projektu angażującego wolontariuszy i budżet na te działania. W sumie, w takiej formuje zrealizowano w ostatnim roku  8 projektów.  Część z nich poświęconych było edukacji ekologicznej wśród najmłodszych, inne dotyczyły sportu, czy rozwoju społeczności lokalnych.. Pracownicy P&G pomogli również w lepszym zagospodarowaniu terenów zielonych i uruchomieniu świetlicy osiedlowej.