Spotkanie CSR Europe ponownie w Polsce

Najbliższe spotkanie wiodącej, europejskiej sieci organizacji działających na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR Europe odbędzie się w Warszawie. Współorganizatorem wydarzenia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem VIVE Textile Recycling.

Spotkania organizacji członkowskich CSR Europe (National Partners Organizations’ meetings) przypadają raz na pół roku. Na miejsce najbliższego wybrano Polskę, a organizowane jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członka CSR Europe. Będzie miało charakter zamknięty. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele europejskich organizacji działających na rzecz CSR oraz firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Rozwój społecznej odpowiedzialności potrzebuje nie tylko krajowych działań. Równie ważne są międzynarodowe inicjatywy i współpraca. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako organizacja członkowska CSR Europe stara się je aktywnie wspierać. Współorganizując w Polsce spotkanie Narodowych Partnerów CSR Europe wyrażamy naszą odpowiedzialność i zaangażowanie w te procesy. Zbliżające się wydarzenie będzie okazją do budowania relacji i wypracowania rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju w ramach organizacji działających w Europie – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Warszawie w dniach 18-19 października 2018 roku przedstawiciele narodowych partnerów CSR Europe zajmą się kluczowymi tematami dla działania organizacji, w tym opracowaniem strategii do 2030 roku. Perspektywa ta ma związek z przyjętymi przez ONZ Celami Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczającymi kierunki dla rozwoju na świecie.

W tym kontekście uczestnicy podejmą dyskusję na tematy: jakość edukacji i godna praca, zarządzanie różnorodnością oraz zrównoważone miasta i społeczności. Wśród istotnych zagadnień wskazano również „gospodarkę obiegu zamkniętego”, która coraz bardziej wpływa na sposób działania biznesu. Oczekuje się nowego podejścia do gospodarowania surowcami, zbiórki odpadów czy ekoprojektowania. W Polsce działają już firmy, których model biznesowy opiera się na tzw. gospodarce okrężnej. Należy do nich VIVE Textile Recycling, partner spotkania CSR Europe.

– Grupa VIVE stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie tekstyliów pochodzących z recyclingu, a w konsekwencji daje drugie życie tekstyliom, promując tym samym wartości pracy w cyklu gospodarki w obiegu zamkniętym. Firma dokłada wszelkich starań, by swój długoterminowy sukces osiągać nie tylko poprzez innowacyjne produkty i usługi, ale również poprzez odpowiedzialne traktowanie otoczenia, w którym funkcjonuje. – mówi Ewelina Rozpara, Rzecznik Prasowy Grupy VIVE. – Jako przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie i lider recyclingu VIVE Group czuje się zobowiązana do podejmowania działań zarówno na rzecz ochrony środowiska, lokalnych społeczności, jak i edukacji rynku. Promowanie dobrych praktyk jest kluczowe dla ich upowszechniania, dlatego tak ważna jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, które niewątpliwie umożliwia CSR Europe. – dodaje Ewelina Rozpara.

Spotkania krajowych organizacji partnerskich CSR Europe odbywają się dwa razy do roku w różnych państwach europejskich. Forum Odpowiedzialnego Biznesu należy do CSR Europe od 2002 roku. W 2011 przygotowywało takie wydarzenie, a w 2018 roku ponownie zostało zaproszone do jego organizacji.

W tym roku w ramach wydarzenia zaplanowano również galę ogłoszenia wyników Konkursu Raporty Społeczne, nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. To już 12. edycja konkursu organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Osoby zainteresowane wynikami będą mogły śledzić przebieg gali poprzez media społecznościowe Forum Odpowiedzialnego Biznesu.