Odpowiedzialni lokalnie

0
19

Odpowiedzialni lokalnie – to jedna z definicji CSR-u, której świetnym przykładem są działania prowadzone przez PKP Linię Hutniczo-Szerokotorową. Należąca do Grupy PKP spółka zarządza najdłuższym na terenie Polski odcinkiem kolejowym, po którym poruszają się pociągi towarowe. Co ciekawe, trasa wiedzie przez jeden z najbardziej urokliwych obszarów Roztocza; Roztoczański Park Narodowy.

 
Zarząd Parku znalazł w spółce partnera, zaś LHS potraktował tę współpracę jako priorytet swojej działalności społecznej. Efektem tych działań jest umowa z Parkiem, w której spółka zobowiązała się m.in. do prowadzenia wspólnych kampanii i projektów społecznych.

– Przykładem jest wolontariat pracowniczy prowadzony w ramach akcji „Sprzątamy Roztoczański Park Narodowy” – mówi Aleksandra Bondyra, rzecznik prasowy spółki. – W swoich działaniach koncentrujemy się na minimalizowaniu wpływu eksploatacji linii kolejowej na przyrodę Parku. Podejmowane, wspólnie przez PKP LHS oraz dyrekcję Parku, działania mają na celu prowadzenie badań naukowych i popularyzowanie idei ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza.

Tego typu działania umożliwiają mieszkańcom regionu i całej Polski korzystanie z zasobów środowiska naturalnego. Park jest położony w środkowo-wschodniej części Polski, w województwie lubelskim. To najbardziej zalesiony teren objętym ochroną prawną. Spółka konsekwentnie realizuje strategie CSR stawiając na działania lokalne, co z jednej strony ma przedstawić LHS, jako odpowiedzialnego członka społeczności, z drugiej zaś, ma pozytywny wpływ na rozwój tych społeczności.

Siedziba spółki mieści się w Zamościu, z czego miasto czerpie spore korzyści. LHS wspiera m.in. takie wydarzenia jak Festiwal „Jazz na kresach”, Jazz Festiwal „New Cooperation, Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych, Blues Festiwal im. Artura Rosy, Szturm Twierdzy Zamość czy Zamojskie Lato Teatralne.

– Za swoją działalność, już po raz piąty, otrzymaliśmy tytuł Sponsora Kultury – mówi Bondyra. – Tytuł ten jest przyznawany od 2003 roku przez Prezydenta Miasta Zamość, osobom i podmiotom gospodarczym konsekwentnie wspierającym działalność kulturalną. Laureaci tego tytułu od wielu lat współtworzą mecenat artystyczny niezbędny do realizacji wydarzeń kulturalnych budujących wizerunek miasta.

Spółka ma swój pomysł na CSR, a działania, które prowadzi, są przemyślane i ukierunkowane na lokalnych odbiorców. Z tym wiąże się też odpowiedzialność spółki za pracowników. – Firma uważa, że każdy pracownik jest jej ambasadorem w danej społeczności lokalnej, dlatego tak ważne jest zapewnienie mu odpowiednich warunków pracy i satysfakcji z wykonywanych obowiązków – tłumaczy Bondyra. Jak dodaje, działania CSR spółki wynikają z zasad Kodeksu Etycznego. – Odpowiedzialność, to jedna z podstawowych wartości spółki LHS.