Nowy raport CSR Providenta

Provident Polska, jako jedyna firma pożyczkowa, co dwa lata przygotowuje Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Dokument przedstawia działania na rzecz etyki, odpowiedzialnego pożyczania oraz dialogu z interesariuszami, jakie firma podejmowała w latach 2016-2017.

 

To już trzeci raport przygotowany przez Providenta, największą firmę pożyczkową w Polsce. W ciągu ponad 20-letniej obecności na rynku z jej usług skorzystało ponad 4 miliony klientów. Pozycja lidera oraz zaufanie, jakim obdarzają klienci Providenta (aż 80 proc. z nich poleciłoby usługi firmy rodzinie i znajomym), ale także interesariusze czy pracownicy, to duże zobowiązanie.

Odpowiedzialne podejście do rozwoju firmy, z uwzględnieniem naszego wpływu na klientów, społeczeństwo i środowisko, jest jednym z tych czynników, któremu zawdzięczamy pozycję lidera rynku firm pożyczkowych w Polsce – mówi Patrycja Rogowska-Tomaszycka, Dyrektor ds. Korporacyjnych, Członek Zarządu. – Od początku naszej działalności w Polsce angażujemy się w procesy, które realnie przekładają się na lepszą jakość życia mieszkańców, ich świadomość finansową, ale także standardy zarządzania i zatrudniania w polskich przedsiębiorstwach – dodaje Patrycja Rogowska-Tomaszycka.

Od 6 lat, w ramach odpowiedzialności zewnętrznej, firma dzieli się z rynkiem swoimi dobrymi praktykami. W tym celu podejmuje szereg inicjatyw, które wpływają na  kształtowanie etycznych postaw oraz promowanie idei odpowiedzialnego pożyczania. W swoich działaniach firma opiera się na wdrożonym w 2013 roku Kodeksie Etycznym, bedącym fundamentem działalności wszystkich spółek Grupy International Personal Finance, do której należy Provident Polska. W 2017 roku firma zobowiązała się także do przestrzegania zapisów Deklaracji Standardu Minimum Programu Etycznego.

Bezpieczeństwo klienta i  edukacja finansowa

Dla Providenta niezwykle ważne jest budowanie bezpośrednich relacji z klientami, a w szczególności dbanie o ich bezpieczeństwo, poprzez jasne zasady pożyczania, przejrzyste umowy czy bezpośrednie wsparcie Doradcy Klienta. Firma aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów etycznych w branży pożyczkowej, poprzez sumienne wdrażanie nowych wytycznych, wynikających z przepisów, ale także w poczuciu branżowej potrzeby – samoregulacji. Przykładem jest chociażby Kodeks dobrych praktyk w zakresie komunikacji reklamowej oraz współpraca z Radą Etyki w Reklamie. Bezwzględny priorytet firma nadaje także edukacji finansowej. Rokrocznie aktywnie włącza się w kampanię związaną z Ogólnopolskim Dniem bez Długu, a w sierpniu wystartowała III już edycja programu edukacyjnego dla młodych ludzi – „Co z tym hajsem?!”.

Pracownicy największym potencjałem

Provident Polska to także znaczący na polskim rynku pracodawca – jego zespół liczy ponad 7 tysięcy osób. Średni czas pracy w Provident Polska wynosi blisko 8 lat. I to właśnie ludzie,  zmotywowani i zaangażowani w działania firmy są jego siłą. Pracownicy i doradcy klienta chętnie biorą udział w aktywnościach na rzecz lokalnych społeczności. W program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” zaangażowało się w 2016 roku 536 wolontariuszy, a rok później aż 648. W 2017 roku w ramach świętowania 20-lecia swojej działalności w Polsce Provident Polska podarował lokalnym społecznościom szczególny prezent – 20 bibliotek na pediatrycznych oddziałach lokalnych szpitali.

Starania Provident Polska, aby stworzyć przyjazne i inspirujące miejsce pracy są doceniane przez pracowników i przez organizacje z branży HR. W raportowanym okresie, Provident Polska otrzymał Certyfikat „I love my job”, nadany przez Employer Branding Institute, a także Certyfikaty Top Employer 2016 i 2017, przyznane przez międzynarodowy Instytut Top Employers.

Podstawą dialog z interesariuszami

Provident Polska, jako lider sektora pożyczkowego oraz stabilny pracodawca, płatnik składek i podatków w Polsce, zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki wywiera na kondycję polskiej gospodarki i na jakość życia Polaków. W latach 2016-2017 Provident współpracował z ponad 1831 firmami, z czego 97 proc. stanowili polscy dostawcy.

Raport zgodny z najwyższymi standardami

„O etyce i zaangażowaniu. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Provident Polska 2016-2017” został przygotowany w oparciu o Standardy GRI opublikowane w 2016 roku. Dokument powstał  przy współpracy z firmą CSR Consulting i został poddany weryfikacji przeprowadzonej przez niezależną firmę zewnętrzną.

– Przygotowanie Raportu, zebranie danych, a następnie ich weryfikacja, to duży wysiłek dla wszystkich osób zaangażowanych w ten proces. Efekt to kompendium wiedzy nt. firmy obejmujące podsumowanie naszej działalności w różnych obszarach w latach 2016-2017. Raport to doskonałe źródło informacji dla wszystkich interesariuszy firmy, a także przykład dla innych organizacji – mówi Agnieszka Krajnik, koordynator ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w Provident Polska.

Więcej: http://providentpolska.pl/nerwok/wp-content/uploads/2018/08/20180810RaportCSR201620171.pdf