Nowa odsłona Gabinetu Monet i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie

W Muzeum Narodowym w Warszawie przygotowywana jest wyjątkowa ekspozycja. Chociaż jej otwarcie zaplanowano na pierwszą połowę 2020 r. to już cieszy miłośników numizmatyki i modelarstwa. Takie zjawiska jak nieekonomiczne wykorzystanie monet czy fałszowanie pieniądza zostaną przedstawione w ujęciu chronologicznym, geograficznym, ale również w aspekcie historycznym. Udostępnienie zbiorów Gabinetu Monet i Medali jest możliwe dzięki mecenatowi Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego.

 

Muzeum Narodowe w Warszawie po niemal stu latach od powstania gabinetu numizmatycznego udostępni po raz pierwszy jego zbiory jako stałą ekspozycję. Początek kolekcji, która liczy obecnie 250 000 pozycji, łączą się z osobą Kazimierza hr. Sobańskiego (1859-1909). Był on jednym z największych polskich kolekcjonerów monet. Kupował je od zbieraczy, ich spadkobierców i na aukcjach. Przez lata stworzył kolekcję liczącą prawie 9000 pozycji, którą zapisał Muzeum Narodowemu w Warszawie. Dzięki temu w 1921 r. rozpoczął działalność gabinet numizmatyczny. W kolejnych dziesięcioleciach, z wyłączeniem okresu drugiej wojny światowej, kolekcja były uzupełniana o nowe okazy. Składają się na nie monety antyczne, średniowieczne, nowożytny pieniądz europejski i pozaeuropejski oraz najnowsze polskie emisje.

Nowa odsłona Gabinetu Monet i Medali zakłada rezygnację z przeglądowej prezentacji kolekcji jak również z typowego układu przekrojowego przedstawiającego historię światowego mennictwa. Zamiast tego monety i medale zostaną uporządkowane w bloki tematyczne, co pozwoli zwiedzającym poznać historię pieniądza. Poszczególne bloki uzupełnią infografiki, multimedia i dodatkowe zabytki. Wszystko z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań przestrzennych i wystawienniczych.

Ekspozycji towarzyszyć będzie opracowanie zbioru Kazimierza hr. Sobańskiego, widziane z perspektywy problematyki wojennych losów kolekcji numizmatycznych. – Dar mego stryjecznego prapradziada Kazimierza Sobańskiego pozwolił na stworzenie, u progu niepodległej Polski, Gabinetu Monet i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie. Bardzo cieszy mnie fakt, że w stulecie tych wydarzeń mogę przyczynić się do zaprezentowania publiczności tej unikalnej kolekcji. Projekt reaktywacji gabinetu wpisuje się w długą tradycję mecenatu artystycznego mojej rodziny dlatego z prawdziwą satysfakcją przyjąłem zaproszenie Muzeum Narodowego do współpracy przy tym przedsięwzięciu – mówi Michał Sobański, prezes Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego.

– Powstanie ekspozycji stałej ma zatem podwójne znaczenie: daje możliwość udostępnienia publiczności części zbioru numizmatycznego MNW, największej tego typu kolekcji publicznej w Polsce, a także jest świadectwem wagi i ciągłości mecenatu nad kulturą. Wpisuje się również w nadchodzący XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny w Warszawie (2021), współorganizowany przez MNW. Ekspozycja będzie okazją do promocji Warszawy i Polski w międzynarodowym środowisku numizmatyków. Należy także podkreślić ważny aspekt edukacyjny planowanej wystawy oraz możliwość zorganizowania w przyszłości innych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych – podkreśla kurator Gabinetu, Andrzej Romanowski.

Władysław Roszko